Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?


IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven . . Bijbanen

Het Vragenvuurtje voor juristen, hoogleraren, rechters, advocaten en officieren

'Naam slechte advocaat moet openbaar'

AMSTERDAM -  Consumenten moeten in een register op internet kunnen zien welke advocaten zijn veroordeeld door de tuchtrechter en waarvoor. De Wet bescherming persoonsgegevens, die zo'n register onmogelijk maakt, moet worden aangepast. Dat heeft de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten, Germ Kemper, zaterdag bevestigd naar aanleiding van een stuk in het Parool.

Beroepsaansprakelijkheid
www.professionalservices.nl

„Het publiek moet beter inzicht hebben en ze moeten kunnen kiezen”, aldus Kemper. Uitspraken van de tuchtrechter tegen advocaten worden nu alleen anoniem gepubliceerd, maar Kemper wil dat ze met naam en toenaam worden genoemd. „Het is in het belang van de consument dat ze kunnen zien bij wie ze terechtkomen.”

Naar eigen zeggen heeft Kemper de afgelopen jaren binnen de Nederlandse Orde van Advocaten zijn best gedaan dit voor elkaar te krijgen, maar is het hem niet gelukt.

Een woordvoerster van de Nederlandse Orde van Advocaten zegt in een reactie dat de orde niet tegen een dergelijk register is. „Maar we willen alleen een vorm van 'naming en shaming' voor advocaten met de zwaarste straffen. Daar is wel een wettelijke basis voor nodig. Het verzoek hiervoor ligt inmiddels bij Justititie.”

Advocaat Mic van Bremen stapte uit de advocatuur wegens de graaicultuur.

Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
Door het procesmonopolie worden rechtzoekenden jaarlijks door advocaten voor drie miljard euro 'geplukt' !!
Geconstateerde rechtsweigering ter protectie van de belangen van de minister van Financiën
Agressie tegen advocaat vaak eigen schuld
Het procesmonopoly voor echtscheidingsprocedures ligt bij een jurist: de advocaat
Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
Advocatenwet
Donner: advocatuur moet privileges opgeven. Krijgt Nederlandse Orde van Advocaten concurrentie?
Brief van R.M. Brockhus aan president Schipper van het Gerechtshof in Amsterdam
Door het procesmonopolie worden rechtzoekenden jaarlijks door advocaten voor drie miljard euro 'geplukt' !
Voormalig raadsheer dr. mr. W. Wedzinga wil procesmonopoly advocatuur doorbreken
Antecedentenregister van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren