Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Mogelijke partijdigheid, afhankelijkheid, belangenverstrengeling,
klassenjustitie en corruptie ook bij de Hoge Raad der Nederlanden

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven . . Bijbanen

Agressie tegen advocaat vaak eigen schuld

Huizen, 6 december 2004

Van: SDN [mailto:sdn@planet.nl]
Verzonden: maandag 6 december 2004 10:54
Aan: 'nova@nps.nl'
Onderwerp: Heiligverklaring van advocaten

Agressie tegen advocaat vaak eigen schuld

L.s.,

Nu ook nog de biecht op tv van het advocatenkartel en vragen stellen bij het fenomeen dat ook mensen die al jaren op het kerkhof liggen door een van de heilig verklaarde advocaten toch als getuigen kunnen worden aangevoerd in een rechtszaak, zonder dat de rechter (met de wetenschap dat het zo is) ook maar knippert met de ogen.

De agressie die Tomlow heeft ervaren is natuurlijk onacceptabel. Net als het gedrag van advocaten die de klager voorschrijven wat wel en niet te doen, of aan te voeren in een rechtsprocedure. De agressie die door advocaten wordt opgeroepen door de belangen van de eigen cliënt te frustreren en zelfs te torpederen is helaas een veel voorkomend feit.

Neem contact op met o.a. de klager en vraag hem naar zijn bevindingen met advocaten en rechters. De klager was als geniale man in staat om vanuit de kale politiecel in Alkmaar een fax te versturen om een zaak tegen zijn oud-medewerkster in te laten trekken, zodat de organisator van de SBS-6 uitzending niet als getuige hoefde te worden opgeroepen. Zie ook het antecedentenregister van juristen)

Ook Peter R. de Vries blijkt een held op sokken die de grote misdaad in het rechtssysteem toch liever niet wil onthullen en er met een grote boog omheen gaat. Hoe zit dat met de normen en waarden bij NOVA ?? Bijvoorbeeld de als maar verzwegen groeiende armoede: http://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/tv/ncrv/schepperenco/bb.20041129.asf

p.s. Ik zet deze mail op de website van de: www.sdnl.nl of www.kamerzetel.nl


Dossiers bij NOVA

Met vriendelijke groet,

Rob Brockhus
Westkade 227.
1273 RJ Huizen
Tel. 035-5244141

E-mail: sdn@wxs.nl
Website: www.sdnl.nl