De Nederlandse advocatuur onder vuur. Schokkend, onthullend, tragisch is het boek van Stichting Jurilet..!

Op te treden als getuige/deskundige, of als ervaringsdeskundige bij de Raad van State

Letselschade . . Inspraak . . Klokkenluider <==> SDN . . Antecedenten juristen . . Recht . . Bijbanen

Juridisch letsel, waaraan vele mensen lijden, blijkt structureel te zijn


In alle staten door de Raad van State


  Reacties van Justitie op 'n simpel
  en noodzakelijk verzoek om hulp....


Juni 2002, actuele zaken en een OPROEP om


Op te treden als getuige/deskundige, of als
ervaringsdeskundige bij de Raad van State


In de loop van 10 jaren zijn wij tot de conclusie gekomen dat de oorzaken die ten grondslag liggen aan het juridisch letsel, waaraan vele mensen lijden, structureel zijn. Van geval tot geval blijkt dat commerciële advocaten de toegang tot de rechter versperren, zinloze en dure procedures aanhangig maken, de rechter niet of niet juist informeren, werk laten liggen, werk van slechte kwaliteit afleveren, fouten maken waarvoor zij niet of nauwelijks door de tuchtrechter bestraft worden, kortom het blijkt dat m.n. advocaten schade veroorzaken.

Deze schade wordt niet of nauwelijks wordt vergoed, er bestaat in vergelijking met medische letselschade zo goed als geen jurisprudentie over juridische letselschade. Dat komt omdat daar simpelweg advocaten voor nodig zijn. Voor slachtoffers van advocaten en van andere hoeders van het door ons betaalde rechtsbedrijf blijkt er geen hulp te bestaan. Het aantal mensen dat zich tot onze stichting en tot geestverwante stichtingen, instellingen en personen wendt is zo groot en de problemen zo omvangrijk dat wij en onze geestverwanten er niet meer in slagen om in alle gevallen de hulp te geven, die nodig is. Ook aan het schrijven van onze Juriletters komen we niet meer toe.

Naar onze overtuiging moeten er wat rechtshulp betreft structurele veranderingen komen. Een daarvan is dat onafhankelijke instanties als Advocadur middelen en mogelijkheden moeten krijgen om slachtoffers van het rechtsbedrijf, voor wie geen hulp bestaat, goed te kunnen helpen en om het rechtsbedrijf de tegenspraak te kunnen blijven leveren, die het oproept en bitter hard nodig heeft. Daarom hebben wij - zoals u weet - het voor de staat van ons Recht verantwoordelijke Ministerie van Justitie (MvJ) verzocht om ons te steunen, zodat wij ons werk kunnen voortzetten.

Het verzoek is door het MvJ om onaanvaardbare redenen afgewezen. Tegen die afwijzing zijn wij en een aantal mensen die van onze hulp afhankelijk zijn in beroep gekomen bij de rechtbank te Zutphen, afd. Bestuursrecht. Voor dat beroep waren wij niet afhankelijk van de diensten van een advocaat.

Bij de bestuursrechter hebben wij er voor gepleit om de beslissing van het MvJ ongedaan te maken. Wij hebben geprobeerd om de rechter van A t/m Z te wijzen op de structurele tekortkomingen van het rechtsbedrijf en de noodzaak van ons werk en dat van onze geestverwanten. De bestuursrechter te Zutphen heeft ons beroep en dat wat mensen die van onze hulp afhankelijk zijn, afgewezen, n.b. zonder enig onderzoek, zonder getuigen, deskundigen of ervaringsdeskundigen te horen. Tegen die afwijzing hebben wij protest aangetekend bij de Raad van State te Den Haag, alwaar wij de laatste juridische mogelijkheid hebben om gehoor bij de rechter te vinden voor de problemen, waar vele rechtzoekende burgers mee af te rekenen hebben.

De hoorzitting in het hoger beroep vindt plaats op 15 juli 2002 om 11.30 uur, unit 2 van de Afd. bestuursrechtspraak, Kneuterdijk 22 Den Haag. De zitting is midden in de vakantie gepland. We hebben daarom om uitstel verzocht. Tot nu toe heeft de Raad van State nog niet op ons verzoek beslist.

Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u als getuige, deskundige of als ervaringsdeskundige ten overstaan van de rechters bij de Hoge Raad getuigenis zou willen afleggen van uw overtuiging dat stichtingen als de onze in een grote behoefte voorzien, zeg maar een publiek belang dienen en de onvoorwaardelijke steun van de overheid nodig hebben. Als u die overtuiging bent toegedaan en wilt laten spreken, verzoeken wij u om dat zo spoedig mogelijk in uw eigen woorden aan ons kenbaar te maken.

Wanneer u niet als getuige/deskundige wilt optreden, maar wel van plan bent de zitting als belangstellende bij te wonen, stellen wij het op prijs dat u ons dat laat weten, zodat wij de Raad van State en de media kunnen inlichten over het aantal te verwachten bezoekers. Indien u op 15 juli verhinderd bent, laat ons dat s.v.p. weten.

Informatie over ons verzoek om steun aan het MvJ, het hoger beroep bij de rechtbank en de Raad van State treft u aan u op Internet: www.advocadur3.htm en de titel luidt: In alle staten.

Indien u daar om vraagt, doen wij u voornoemde informatie per e-mail of per post toekomen.

Wij stellen uw reactie bijzonder op prijs. In afwachting van uw reactie, wees met recht vriendelijk gegroet,
    Th. Gerritsen, secretaris                H.H. Teernstra, voorzitter