De Nederlandse advocatuur onder vuur. Schokkend, onthullend, tragisch is het boek van Stichting Jurilet..!

St. Advocadur eist dat het OM te Rotterdam beslist over aangifte van strafbare feiten

Letselschade . . Inspraak . . Klokkenluider <==> SDN . . Antecedenten juristen . . Recht . . Bijbanen

Stichting Advocadur bij het OM te Rotterdam aangifte gedaan van strafbare feiten

Ons kenmerk: AVE20000204D

Wehl, 7 februari 2000

    Persbericht

St. Advocadur eist dat het OM te Rotterdam beslist over aangifte van strafbare feiten


    Justitie moet eindelijk in beweging komen.

Op 31 juli 1998 heeft de Stichting Advocadur bij het OM te Rotterdam aangifte gedaan van strafbare feiten, gepleegd door een 9-tal Nederlandse Europarlementariërs, te weten d'Ancona, Van Velzen, Wiersma, Dankert, de Vries (PvdA), Wijsenbeek en Larive (VVD) en Bertens en Eisma van D'66. Ondanks vele verzoeken reageert het O.M. niet.

De Stichting Advocadur wil dat het OM binnen twee weken een beslissing neemt.

Haar aangifte tegen de Nederlandse Europarlementariër de Waal van 16 oktober 1997 is geseponeerd en het beklag daartegen ongegrond verklaard door het Gerechtshof te Den Haag. Dat was voor de strafrechtspecialist Mr. G. Spong reden om namens de stichting op 23 augustus '99 cassatie in het belang der wet in te stellen bij de Hoge Raad. De Procureur-generaal bij de Hoge Raad heeft nog niet gereageerd.

Daarnaast wil de stichting dat het O.M. te Rotterdam een beslissing neemt over de aangifte van 3 november 1999 van strafbare feiten, gepleegd door een aantal beveiligingsbeambten en de heer B. Peper, ex-burgemeester van Rotterdam.

Kortom de stichting wil dat Justitie te Rotterdam de gewekte schijn van partijdigheid en klassenjustitie weg neemt door eindelijk in beweging te komen.

Alle verdere informatie over de aangiftes en de behandeling er van verstrekken wij gaarne.

Met hoogachting en een vriendelijke groet,

Namens de Stichting Advocadur,Th. Gerritsen (secretaris)