Nog nooit zijn de raadsverkiezingen zo belangrjk geweest voor de burgers in Groningen om ook de recessie te beëindigen

Wie dacht dat de AOW-financiering met het AOW-spaarfonds veilig was, vergist zich

Voedselbanken . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat . . . AOW

Het AOW-spaarfonds blijkt politieke opichterij
Zie eerst het commentaar op 23 maart 2002 onderaan
Betaalbaarheid sociale voorzieningen ruimschoots aangetoond
Samenstelling: R.M. Brockhus, St. SDN, Westkade 227, 1273 RJ Huizen. © 1992-2003

Goedemorgen meneer Nieboer e.a.,

Soms bereik je meer door net als bij het biljarten via de band te spelen. Het aanbod van de regering zal altijd tekort blijken. Ik ben op de hoogte van de grootste boekhoudfraude ooit, gepleegd door de overheid zelf. Bewijsbaar…! Men heeft namelijk 50,9 miljard euro laten verdwijnen van het spaargeld voor de AOW, zonder dat dit werd afgeboekt aan de creditzijde van de nationale balans.

Dus eis ik namens de gepensioneerden teruggaaf van die 50,9 miljard euro, plus rente, die de politiek met boekhoudfraude heeft ontvreemd uit het Spaarfonds voor de AOW. Wanneer u of ik dat op dezelfde manier doe, dan kom ik net als de meesteroplichter Madoff levenslang in de gevangenis. Als initiatiefnemer daarvoor stel ik voor om direct 10 procent van ons AOW-spaargeld in dat fonds te bestemmen voor de herstelbetaling voor de schade en aanpassing van de gaswinning in het aardgasgebied in Groningen.

Wanneer u het aandurft om deze zijlijn te benutten om uw doel te bereiken, dan behoeft u alleen maar samen met anderen de eis van teruggaaf in een openbare discussie te brengen. Alle gekissebis, ontkenningen of drogredeneringen kunt gewoon negeren. De fraude is loepzuiver bewijsbaar. Dit biedt niet alleen voor u, maar voor miljoenen andere slachtoffers van het uitzuigbeleid van de regering een directe oplossing van het tekort aan financiële middelen die buiten de bevoegdheid van Brussel ligt.  Meer weten? Even bellen.

Virtueel geld kun je helemaal niet verjubelen, dat groeit exponentieel helemaal vanuit zichzelf door de rente. (Aristoteles). Je kunt vandaag geen brood eten dat morgen pas gebakken wordt. Ergo, Je kunt alleen consumeren wat gisteren geproduceerd werd.

Wanneer durven politici en journalisten eindelijk de structuur van het geldstelsel aan de orde stellen? Zie: Persconferentie Asscher.

Verder verkondigt PvdA-goeroe Diederik Samsom op Tv dat de loonstrookjes straks een verbetering laten zien van tussen de 1 tot 1,5%. Hij vertelt niet dat alleen al de huurverhoging meer koopkracht wegzuigt dan er nominaal aan euro’s bijkomen voor onze koopkracht. Andere lastenverzwaringen, privatiseringen en belastingverhogingen slopen onze koopkracht nog verder. Dat is de geheime egalisatietactiek van de overheid ten gunste van de export. Wat gaat u stemmen bij de verkiezingen? Gelooft u de demagogische prietpraat?

© Met vriendelijke groet,

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
035-5268153
Mail: sdn@planet.nl
Web: www.sdnl.nl