Nog nooit zijn de raadsverkiezingen zo belangrijk geweest voor de burgers in Groningen om ook de recessie te beëindigen

CBS: Koopkracht van minima in 20 jaar 23 procent gedaald
Voedselbank . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . AOW . . Jeugdzorg

Aangifte van WILNU.nu tegen de Staat der Nederlanden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
wegens strafbaar handelen rond het met boekhoudfraude (laten) verdwijnen van het Spaarfonds voor de AOW

Groep Hop vraagt of er straks nog AOW is nu de overheid 50 miljard heeft geroofd uit ons Spaarfonds voor de AOW?

Fraude Meldpunt
T.a.v. Officier van Justitie
De Weledelgestrenge Heer Mr. R. van Noord
Postbus 20302
2500 EH Den Haag
Fax Nr. 070-3813109

Alkmaar, 11 maart 2014

Betreft: Aangifte tegen De Staat plus de VNG wegens boekhoudfraude ter waarde van 50,9 miljard euro bij de opheffing van het AOW fonds per 1 januari 2012.

Geachte Heer van Noord,

hierbij doe ik mede namens de politieke beweging WIL NU aangifte tegen de Nederlandse Staat en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Na onderzoek en via een WOB-verzoek is duidelijk geworden dat de Nederlandse Staat schuldig bevonden moet worden betreffende grootschalige boekhoudfraude rond het per 1 januari 2012 opgeheven AOW fonds.

Het fonds gestart in 1998 was bedoeld om de AOW uitkeringen vanaf 2025 te bestendigen. Ieder jaar werd er geld in de pot gestopt, wat gecontroleerd werd door de Algemene Rekenkamer. Behalve het laatste jaar bestaat er geen verantwoording en is nergens te vinden waar het geld gebleven is. Reacties van ambtenaren en politici zijn boter zacht.

Inmiddels mede vanuit onze informatie gebruiken diverse plaatselijke politieke partijen het als speerpunt voor de komende Gemeenteraadsverkiezingen. Hiermee kunnen bezuinigingen worden opgevangen.

Daarnaast weigert de Vereniging Nederlandse Gemeenten de informatie te delen met hun leden en is daarmee strafbaar volgens Art. 162 Sv. Daarom wil ik met u een afspraak maken, om het één en ander te effectueren.

In afwachting van een bevestiging plus spoedige reactie.

Met vriendelijke groeten,

Arjan Gelder (Tel. 06-40332423)
Voorzitter en oprichter WIL NU
Web: www.wilnu.nu
E-mail: info@wilnu.nu
Weissenbruchstraat 16
1816 KR Alkmaar

Overzicht van bewijzen van boekhoudfraude gepleegd door de overheid

1) Brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met erkenning van boekhoudfraude
2) Verslag met audit van de Algemene Rekenkamer over 2010 van het Spaarfonds voor de AOW
3) Registeraccountant drs. Leo Verhoef aan de Algemene Rekenkamer over Spaarfonds voor de AOW
4) Brief aan registeraccountant drs. Leo Verhoef met commentaar op het antwoord Algemene Rekenkamer
5) Het wetsvoorstel in de Tweede Kamer voor het opheffen van het Spaarfonds voor de AOW
6) Het door de Algemene rekenkamer vastgesteld Saldo van het Spaarfonds voor de AOW in 2011
7) We zijn op zoek naar een advocaat met ballen om de overheid voor de rechter te slepen
8) Voorbeeldbrief voor kandidaat-raadsleden om de financierring van het gemeentebeleid te waarborgen
9) Voorstel aan alle Gemeenten in Nederland om voorlichting te geven over de gevolgen m.b.t. de AOW

href="http://www.sdnl.nl/alie-tulp-dop.htm">Schulden bij ouderen ontstaan vooral door een te laag inkomen
Ton Schoo van de Drentse Ouderen Partij jaagt op 50,9 miljard gestolen spaargeld voor de AOW

Bekijk het onthullende interview met uitnodiging aan alle kandidaat-raadsleden

Arnold Bergmans van de Groep Hop in Zoetermeer


Ton Schoo van de Drentse OuderenParij (DOP)

Alie Tulp (nr. 10) laat geen spaan heel van het kiezerfsbedrog van grote partijen

Overzicht van bewijzen van boekhoudfraude gepleegd door de overheid

1) Brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met erkenning van boekhoudfraude
2) Verslag met audit van de Algemene Rekenkamer over 2010 van het Spaarfonds voor de AOW
3) Registeraccountant drs. Leo Verhoef aan de Algemene Rekenkamer over Spaarfonds voor de AOW
4) Brief aan registeraccountant drs. Leo Verhoef met commentaar op het antwoord Algemene Rekenkamer
5) Het wetsvoorstel in de Tweede Kamer voor het opheffen van het Spaarfonds voor de AOW
6) Het door de Algemene rekenkamer vastgesteld Saldo van het Spaarfonds voor de AOW in 2011
7) We zijn op zoek naar een advocaat met ballen om de overheid voor de rechter te slepen
8) Voorbeeldbrief voor kandidaat-raadsleden om de financierring van het gemeentebeleid te waarborgen
9) Voorstel aan alle Gemeenten in Nederland om voorlichting te geven over de gevolgen m.b.t. de AOW

SDN-rubrieken
Economische onderwerpen
Sociale prestatie van Nederland inclusief de AOW
Voorvechter Jaap Duppen: Ouderen eisen verhoging AOW
AOW spaarpot = bevriezing inkomens de komende 20 jaar
Seniorenpartij: Het schizofrene spaarfonds van de AOW
De AOW is een halve eeuw oud, Lang leve de AOW
Redacteur Brockhus is 65 geworden en ontvangt nu een karige AOW
Sociale prestatie van Nederland inclusief de AOW
Waarom laat Wouter Bos Zalm liegen over fiscalisering AOW ??
Topambtenaren stellen voor het recht op AOW pas bij 67
AOW is heel goed betaalbaar met wat politieke wil en discussie
Betaalbaarheid sociale voorzieningen ruimschoots aangetoond
De staatsschuld is een zegen en ook 'n schild tegen kapitaalvernietiging op de beurs
Nederland is de meest genereuze schuldeiser tussen de internationale crediteuren
Economische rugwind geeft Zalm een luxeprobleem, een begrotingsoverschot dreigt
Veel Nederlandse huishoudens maken schulden en zien geen bezuinigingen meer zitten
Duizenden miljarden worden uitgeleend zonder dat iemand het overzicht heeft
Klem tussen armoe en de bewindvoerder
Onderzoekers Nyenrode vrezen teveel aan marktwerking en toenemend eigenbelang
Creditnota van f 3.000.000.000.000 uit 1986 voor de Derde Wereld
Geld, het DNA van de economie
De euroramp treft ons allemaal!
Wetenschappelijke onderbouwing EMU ontbreekt
Gebruiker euro moet tegen inflatie worden beschermd
Kamervragen die niet aan bod komen m.b.t. de EMU en het ABP-vermogen
Kamervragen over de EMU over opwaardering van goudvoorraden en ABP-vermogen
De euro komt er aan. De onzekerheid groeit en het gevaar voor inflatie en armoede
Econoom Harry van Dalen: De euro brengt de pensioenfondsen voor- noch nadelen
Schadeclaim tegen de staat de Nederlanden wegens foute gulden-euro wissel
Mars tegen armoede en werkloosheid vanuit alle landen van Europa voor Eurotop
Europa is rijk ........ aan werkloosheid en armoede!
Homepage van oud-Tweede Kamerlid Hendriks (ex-AOV)

Terug naar het begin

steun SDN op ING:  NL57 INGB  0000 NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Internet site: http://www.sdnl.nl/aangifte-wilnu.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: 06-17125374

Disclaimer