De schokkende onthullingen over de rechtspraak in ons land, schaadt in hoge mate het vertrouwen dat de burger

Zie ook de aangifte bij de politie in Arnhem tegen het Gerechtshof in Arnhem.

IRM . . Antecedenten Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Waarom stond deze voorpagina zo lang op de site? Vanwege het zwijgen door de media en politiek.

Er is door drie slachtoffers van gerechtelijke fraude aangifte gedaan tegen de top van de Nederlandse rechtspraak

aangifte ir. R.A.A. Rietveld twee Raadsheren  -----   aangifte W.P.M. Visser Gerechtshof Amsterdam -----     aangifte R. Kluun PG Hoge Raad       

Gerechtshof- en Rechtbankpresidenten zijn als werkgever aansprakelijk voor schade, toegebracht door de gedragingen
van hun personeel, zijnde raadsheren en rechters. Het als magistraat weigeren aangifte te doen van strafbare feiten als
 kennisdrager, leidt in bewijsbare gevallen tot een financiële en/of emotionele schade die wettelijk vergoed moet worden.

Geachte heren Ruud Rietveld, Wim Visser en Richard Kluun.

De aangifte van Richard Kluun tegen de procureur van de Hoge Raad der Nederlanden is gedaan; en ik publiceer het origineel. Samen met de twee aangiften andere aangiften van Wim Visser en van Ruud Rietveld maak is hier de webpagina die landelijk moet worden uitgerold.

Journalisten en politici moeten niet meer kunnen zeggen dat ze het niet geweten hebben. Van Kluun hoorde al eerder het verslag daarvan, en van Wim Visser dat van de Rijksrecherche op het seminar CIROC van 13 december 2017 over: "Corruptie in de rechtshandhaving", dat op schending van 162 Sv geen sanctie zou staan, waardoor iedereen in de rechtspraak elke ongewenste strafvervolging en/of strafaangifte negeert. Dat wil zeggen dat rechters en officieren van Justitie niet met een bestraffing kunnen worden opgesloten of veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding. Wat natuurlijk wel strafbaar is, is grove nalatigheid, valsheid in geschrifte, ook in rechtspraak; machtsmisbruik en nog enkele wetsovertredingen meer; zoals schending van de ambtseed of samenspanning met criminele organisaties of personen.

Dus daarop moet de aandacht komen te liggen. De Tweede Kamer en journalisten moeten vragen stellen over het waarom er geen gevolg wordt gegeven aan de wettelijke plicht van rechters om als kennisdrager van strafbare feiten in elk geval aangifte te doen bij het OM, om vervolging af te laten dwingen. Nalatigheid en vervalsing van het proces-verbaal of van het vonnis, arrest, zijn altijd strafbaar en valt buiten de vrijstelling van artikel 162 Sv, maar gewoon onder strafrecht en binnen de toetsing van artikel 120 in de Grondwet.

P.s. Het Huis voor Klokkenluiders blijkt zoals verwacht een luchtbel met afdekpraktijken voor politiek ongewenst onthullingen over gesjoemel bij onder andere de rechtspraak. Ik ken twee erkende klokkenluiders persoonlijk, maar laat hun namen hier nog weg. Dus maak ik een website die drie zware strafaangiften tegen de elite in het landelijk bestuur, met de aanzegging aan journalisten en politici dat zij per definitie op de hoogte zijn gesteld en mede verantwoordelijk worden gesteld voor grove nalatigheid of het afdekken van juridische fraude.

Rob Brockhus (redacteur SDNL)
Westkade 227
1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5268153
Mail: sdn@planet.nl
Web: www.sdnl.nl

  Rubrieken bij de Sociale Databank Nederland
  Analyse Integriteit Rechterlijke Macht
  Briefwisseling met Gerechtshofpresident mr. F. van der Winkel: Brief 1, brief 2, brief 3, brief 4, brief 5
  De Omerta van de Raad van Non-discipline weinig minder dan 'n doofpot zegt Rudolf Rietveld
  Twee Vandaag op 25 juli 2005: De Nederlandse rechtsstaat blijkt een absolute illusie
  Nederlandse Staat aangeklaagd bij de Verenigde Naties door drie Nederlandse burgers
  Het Teernstra-archief over o.a. letselschade met: Recht in de ogen gekeken
  Geconstateerde rechtsweigering ter protectie van de belangen van de minister van Financiën
  Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
  Een blik achter de schermen van de rechtspraak in de lezing van oud-raadsheer mr. dr. Wicher Wedzinga
  Ook recht is te koop in Nederland, een overzicht van foute advocaten
  Jhr. mr. J.G. Reuchlin: De integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
  De Advocatenwet die in de praktijk niets voorstelt
  Donner: advocatuur moet privileges opgeven. Krijgt Nederlandse Orde van Advocaten concurrentie?
  Door het procesmonopolie worden rechtzoekenden jaarlijks door advocaten voor drie miljard euro geplukt !
  Agressie tegen advocaat vaak eigen schuld
  Brief van R.M. Brockhus aan president Schipper van het Gerechtshof in Amsterdam
  Nederlandse Staat aangeklaagd bij VN door drie Nederlandse burgers
  Nederlandse Staat aangeklaagd bij VN. Drie Nederlandse burgers
  De Omerta van de Raad van Non-discipline weinig minder dan 'n doofpot zegt Rudolf Rietveld
  Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
  De Hoge Raad heeft een strafrechter ontslagen wegens ondermaats presteren
  Het Nederlandse rechter-plaatsvervangerschap is uniek in de wereld. Nergens is dat toegestaan
  Rechter Otte: Een kijkje achter de schermen van de rechtspraak
  Meer klaarheid bij toewijzing rechter
  Rechter Otte: Kwaliteit rechtspraak lijdt onder werkdruk en grote aantal zaken
  Brandbrief aan de presidenten van rechtbanken over de integriteit van de Rechterlijke Macht
  Brandbrief aan de presidenten van rechtbanken over de benoeming van hun rechters
  Algemeen Dagblad van 25 november 1999: Juridische hulp en de valkuilen voor de cliŽnt
  Brief aan presidenten van rechtbanken: Gebrek aan onpartijdigheid kan vertrouwen ondermijnen
  De Amsterdamse rechtbank heeft een jury van gewone burgers in het leven geroepen
  Rechters moet ook aansprakelijk worden: Schade kunnen verhalen op de rechter
  Rechters zijn boos op het Openbaar Ministerie
  Kwaliteit lijdt onder werkdruk en grote aantal zaken
  Het IRM-rapport doet verbijsterende onthullingen over de verwording van ons justitieel apparaat
  Weer wordt een rechter vervolgd om een ambtsmisdrijf
  HP/De Tijd: De vechtende rechter
  Gevaarlijke kritiek op rechterlijke macht (en het OM)?
  Richard Kluun is woordvoerder voor de eisers van een failliet verklaard bedrijf en insolventie
  Hoge Raad serveert Jan Poot af met: Het is een vervalsing van de ambtelijke instructie van oud-minister-Hirsch Ballin
  Raad van State lijkt meer op een doofpot dan op een raad voor gerechtigheid met draaideur rechtspraak
  De Klokkenluiders en hun meldingen aan de Tweede Kamer die doof en blind blijkt te zijn
  Gevaarlijke kritiek op rechterlijke macht (en het OM)?
  Terug naar het begin