Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!

Brief aan de Eerste Kamer: Nederland Euthanasieland?
Meer over illegale euthanasie . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

Huizen, woensdag 7 april 2001

Aan de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal
Binnenhof 22
Postbus 20017
2513 AA 's-Gravenhage
070 - 3129200 (telefoon)
070 - 3653868 (fax)
e-mail: griffie@eerstekamer.nl


  Geachte leden van de Staten Generaal;

De komende week gaat u beslissen of met de nieuwe wet op de euthanasie een arts en de patiënt meer bevoegdheden krijgen om tot levensbeëindiging over te gaan. Prima, wanneer dat op basis van vrijwilligheid gebeurt. Er zijn echter situaties waarin bij wilsonbekwaamheid en afwezigheid van familie een moeilijke keus gemaakt moet worden. In zo'n geval zal een arts in overleg met anderen een beslissing moeten en mogen nemen.

Echter, wanneer een arts een glasheldere wilsbeschikking en een machtiging onder ogen krijgt om namens hem of haar op te treden, in geval van een ernstige of terminale situatie, dan kan het met het aannemen van de wet voor een arts nu nog gemakkelijker zijn om vanwege financiële redenen of beddencapaciteit te besluiten tot euthanaseren. Zelfs tegen de uitdrukkelijke wens en wilsbeschikking van de patiënt in. Men kan dan gewoon van RUIMEN spreken, zoals bij de MKZ-crisis. Ik wijs op de vroegere nazimethoden om 'minderwaardige' mensen op te ruimen.

Maandag of dinsdag a.s. zal bij het Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) omstreeks kwart voor tien ruime aandacht worden geschonken aan de besluitvorming in de Eerste Kamer in ons land, met als voorbeeld de medische moord zoals die voor iedereen in het Nederlands, het Engels en in het Duits te lezen staat op internet.

  In afwachting van uw antwoord,

  Robert M. Brockhus
  Westkade 227
  1273 RJ Huizen
  035-5244141
  E-mail: sdn@planet.nl
  Website: www.sdnl.nl