Duurzaam Nederland een sociaal alternatief voor het al te rechtse (on) Leefbaar Nederland

Politiek . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal


    PERSBERICHT
    Duurzaam Nederland


Lijsttrekker Seyfi Özgüzel van Duurzaam Nederland is maandag 18 maart 2002

gast in '10 lastige Vragen', bij de AVRO, Nederland 1, om 00.25 u.

Dit is een unieke kans om kennis te maken met Duurzaam Nederland en zijn lijsttrekkerSeyfi Özgüzel, is lijsttrekker van Duurzaam Nederland, één van de negen nieuwe partijen die meedoen met de verkiezingen van 15 mei. Duurzaam Nederland is het kortst te omschrijven als een groene partij, die opkomt voor de belangen van allochtonen. Maar al deze nieuwe partijen worden overschaduwd door Lijst Fortuyn, ook een nieuwkomer. Waar blijft de rest? Misschien dat Duurzaam Nederland na hun eerste partijcongres gisteren wat meer bekendheid gaat krijgen.

Duurzaam Nederland is opgericht uit onvrede over de partij Leefbaar Nederland; boos over de manier hoe Jan Nagel vorig jaar Pim Fortuyn naar voren schoof. Özgüzel besloot samen met Manuel Kneepkens (voorzitter van de Stadspartij Rotterdam) een nieuwe partij op te richten. Duurzaam Nederland werd in november geboren. Meedoen aan de verkieziezingen van 2006 was het eerste doel, maar deze doelstellingen konden worden bijgesteld. De aankomende verkiezingen zijn inmiddels haalbaar gebleken en de partij zet in op 7 zetels in de Kamer. De partij wil naast een internationale en groene economie, de verschillende bevolkingsgroepen meer met elkaar laten praten. Meer informatie is te lezen op www.sdnl.nl/duurzaam-nederland.htm

Volgens dr. Özgüzel, is de partij absoluut geen allochtonenpartij. Hij vindt wel dat deze groep mensen binnen bestaande partijen te weinig kans krijgt zich te profileren. Özgüzel vindt dat je als allochtoon niet op een 'witte' manier campagne kan voeren. Zo heeft hij kritiek op de Turkse politici die zich naar zijn idee distantieren van hun allochtone afkomst. Een voorbeeld vindt hij PvdA-collega Albayrak (33), die hij een uitstekend Nederlands Kamerlid vindt, maar geen verschillen ziet tussen Albayrak en andere goede kamerleden. Terwijl velen dit juist zien als een kenmerk van voltooide emancipatie, ziet Özgüzel dit als een gemiste kans. "Als zij zich als Turkse, islamitische had geprofileerd, had zij meer participatie van allochtonen in de samenleving kunnen bewerkstelligen." (NRC, 18/02/2002)

Özgüzel over uitspraken Pim Fortuyn:

"Uitspraken als 'Nederland is vol' en 'De islam is een bedreiging voor Nederland' ergeren me. 'Als ik naar het buitenland ga, gedraag ik me als gast', zei hij op tv. Moet ik, die als zo lang in Nederland woon en mijn bijdrage aan deze samenleving lever, me als gast gedragen?" Toch wil hij ook duidelijk maken dat mensen uit een andere cultuur niet moeten worden doodgeknuffeld. "Ik wil goede mensen, of ze nu Hassan of Hans heten, erop wijzen dat ze hier rechten maar ook plichten hebben. Dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. En dat we allemaal veilig thuis kunnen komen." (Hervormd Nederland, 26/01/2002)

Op politiek gebied is hij bijna twintig jaar lid geweest van de PvdA. In de jaren tachtig was hij zelfs enige tijd voorzitter van de regionale werkgroep onderwijs en cultuur van die partij. In 1998 belandde hij met 10.500 voorkeurstemmen op de 64ste plaats van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerfractie. "Bij de definitieve vaststelling van de kandidatenlijst hoorde ik de voorzitter van de selectiecommissie iets zeggen dat ik krankzinnig vond: de fractie kon een onderwijsspecialist als Özgüzel goed gebruiken, "maar we hebben al een Turkse op de lijst." Er was dus kennelijk een quotum voor het aantal Turkse kandidaten. Verbijsterend, ik had zo'n brede maatschappelijk ervaring. En dan word je afgerekend op je Turk-zijn!" (Hervormd Nederland, 26/01/2002)

Vanaf 1998 werkt Özgüzel's voor het Multicultureel Netwerk Management (SSNT). De activiteiten richten zich op het bevorderen van de participatie van allochtone jongeren, ouders en ondernemers en het bevorderen van interculturele (horizontale als verticale) communicatie. Daarvoor was hij Rijksinspecteur voor Hoger Onderwijs en Rijksinspecteur voor Speciale Diensten, Stafinspecteur bij het Ministerie van OcenW en was hij zelf werkzaam in het onderwijs.

Op bestuurlijk vlak:
- Sinds 2000 voorzitter Multiculturele Ondernemingsvereniging Rotterdam en Omgeving (MORE).

- Sinds 1999 voorzitter van Kenniscentrum Sociaal Investeren (KSI) Rotterdam.

- Sinds 1999 voorzitter van het bestuur H-TAY (Nederland - Turkije Aardbeving coördinatie cie.).

- Sinds 1996 lid Programmacommissie Jeugdeducatie van Teleac-NOT (Educom)