R.M.A.Th. (Regina) Aalders Msc

R.M.A.Th. (Regina) Aalders Msc

Functie
Counselor for Health, Welfare and Sport
Standplaats
Washington
Werkt bij
Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Telefoonnummer
(+1) 202 274 2731
E-mailadres
regine.aalders@minbuza.nl

=============================

ir. W.H.B. (Wino) Aarnink

ir. W.H.B. (Wino) Aarnink

Functie
directeur Netwerkontwikkeling Midden-Nederland
Werkt bij
Rijkswaterstaat
Adres
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)88 797 33 43
E-mailadres
wino.aarnink@rws.nl

===========================

dr. ir. L.F.M. (Lilian) van den Aarsen MPA

dr. ir. L.F.M. (Lilian) van den Aarsen MPA

Functie
directeur Kennis, Innovatie en Strategie
Werkt bij
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Adres
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 456 76 49
E-mailadres
lilian.vanden.aarsen@minienm.nl

======================================

drs. J.A.M.L. (Johan) Abcouwer

drs. J.A.M.L. (Johan) Abcouwer

Functie
plv. secretaris en Chief Information Officer
Werkt bij
Raad van State
Adres
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 426 48 01
E-mailadres
J.abcouwer@raadvanstate.nl

===================================

drs. R.H. (René) Aengevaeren

drs. R.H. (René) Aengevaeren

Functie
directeur Bedrijfsvoering en Inkoop
Werkt bij
Rijkswaterstaat
Adres
Postbus 24094
3502 MB UTRECHT
Telefoonnummer
+31887973290
E-mailadres
rene.aengevaeren01@rws.nl

==================================

ing. M.M.J. (Marc) Allessie

ing. M.M.J. (Marc) Allessie

Functie
directeur Nederlandse Emissieautoriteit
Werkt bij
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Adres
Postbus 91503
2509 EC DEN HAAG
Telefoonnummer
31(0)70 456 82 46
E-mailadres
marc.allessie@emissieautoriteit.nl

=============================

dr. R. (Roeland) Allewijn

dr. R. (Roeland) Allewijn

Functie
directeur Veiligheid en Watergebruik
Werkt bij
Rijkswaterstaat
Adres
Postbus 17
8200 AA LELYSTAD
Telefoonnummer
+31(0)32 029 87 27
E-mailadres
roeland.allewijn@rws.nl

========================================

drs. E.B. (Elaine) Alwayn

drs. E.B. (Elaine) Alwayn

Functie
directeur Water en Bodem
Werkt bij
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Adres
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG
E-mailadres
elaine.alwayn@minienm.nl

==========================

mr. J.P.G. (Pauline) den Ambtman

mr. J.P.G. (Pauline) den Ambtman

Functie
directeur Strategie
Werkt bij
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Adres
Postbus 43006
3540 AA UTRECHT
E-mailadres
j.p.g.denambtman@nvwa.nl

====================================

drs. C. (Claudia) de Andrade

drs. C. (Claudia) de Andrade

Functie
chief Data Officer
Werkt bij
Rijkswaterstaat
Adres
Postbus 5023
2600 GA DELFT
E-mailadres
claudia.de.andrade@rws.nl

======================

ing. W.J. (Wim) Anemaat

ing. W.J. (Wim) Anemaat

Functie
directeur Inkoop en Contractmanagement
Werkt bij
Rijkswaterstaat
Adres
Postbus 2000
3502 LA UTRECHT
Telefoonnummer
+31(0)88 797 1684
E-mailadres
wim.anemaat@rws.nl

===================

dr. mr. E.J. (Erwin) Arkenbout

dr. mr. E.J. (Erwin) Arkenbout

Functie
directeur Rechtsbestel
Werkt bij
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Adres
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG
Telefoonnummer
+31 (0)70 370 6036
E-mailadres
e.j.arkenbout@minvenj.nl

=====================================

dr. W. (Wendy) Asbeek Brusse

dr. W. (Wendy) Asbeek Brusse

Functie
directeur Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB)
Werkt bij
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Adres
Postbus 20061
2500 EB DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 348 64 86
E-mailadres
wendy.asbeekbrusse@minbuza.nl

=======================================

drs. M.A.F. (Mieke) Attema–van de Vondervoort

drs. M.A.F. (Mieke) Attema–van de Vondervoort

Functie
directeur Netwerkmanagement Noord-Nederland
Werkt bij
Rijkswaterstaat
Adres
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
Telefoonnummer
+31(0)88 797 32 06
E-mailadres
mieke.attema@rws.nl

=======================================

R.J.F. (Ronald) Baarends RA MBA

R.J.F. (Ronald) Baarends RA MBA

Functie
directeur Financiën, Bedrijfsvoering en Control
Werkt bij
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Adres
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 370 63 46
E-mailadres
r.j.f.baarends@minvenj.nl

=====================================

drs. D. (David) van Baarle MPA

drs. D. (David) van Baarle MPA

Functie
directeur Wegverkeersmanagement
Werkt bij
Rijkswaterstaat
Adres
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
Telefoonnummer
+31 (0)88 797 3067
E-mailadres
david.van.baarle@rws.nl

===============================

mr. M.V. (Merel) Baas-van Vloten

mr. M.V. (Merel) Baas-van Vloten

Functie
directeur Bestuurlijke en Politieke Zaken
Werkt bij
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Adres
Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(70)340 7547
E-mailadres
mv.baas@minvws.nl

=================================

dr. R. (René) Bagchus

dr. R. (René) Bagchus

Functie
directeur Democratie en Burgerschap
Werkt bij
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Adres
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG
Telefoonnummer
+ 31 (0)70 426 65 14
E-mailadres
rene.bagchus@minbzk.nl

======================

ir. N.S. (Nienke) Bagchus-Winkel

ir. N.S. (Nienke) Bagchus-Winkel

Functie
directeur Netwerkmanagement
Werkt bij
Rijkswaterstaat West-Nederland Noord
Adres
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
Telefoonnummer
+31 (0)88 7970501
E-mailadres
nienke.bagchus@rws.nl

========================

mr. M. (Marjan) Bakker MGM

mr. M. (Marjan) Bakker MGM

Functie
directeur Klant, Advies en Informatie
Werkt bij
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
Adres
Postbus 93144
2509 AC DEN HAAG

===================================

mr. dr. G.A.C.M. (Gerard) van Ballegooij

mr. dr. G.A.C.M. (Gerard) van Ballegooij

Functie
directeur Juridische en Operationele Aangelegenheden
Werkt bij
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Adres
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Telefoonnummer
+31(0)70 370 76 43
E-mailadres
g.a.c.m.van.ballegooij@minvenj.nl

========================================

R.J. (Ronald) Barendse

R.J. (Ronald) Barendse

Functie
plv. secretaris-generaal
Werkt bij
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Adres
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Telefoonnummer
+31 70 370 60 23 (secretariaat)

========================

W. (Wim) Bargerbos

W. (Wim) Bargerbos

Functie
hoofddirecteur Beleid
Werkt bij
Ministerie van Defensie
Adres
Postbus 20701
2500 ES DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 318 84 45
E-mailadres
bw.bargerbos@mindef.nl

===========================================

drs. G.H. (Henk) Barink

drs. G.H. (Henk) Barink

Functie
onderzoeksdirecteur Algemene Rekenkamer
Werkt bij
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Adres
Postbus 20015
2500 EA DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)6 55 38 02 47
E-mailadres
Henk.Barink@minbzk.nl

=============================================

drs. H.P. (Herbert) Barnard

drs. H.P. (Herbert) Barnard

Functie
directeur Internationale Zaken
Werkt bij
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Adres
Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 340 63 20
E-mailadres
hp.barnard@minvws.nl

=========================================

dr. J.A. (Jeroen) Bartelse

dr. J.A. (Jeroen) Bartelse

Functie
algemeen secretaris Raad voor Cultuur
Werkt bij
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Adres
Postbus 61243
2506 AE DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 311 74 58
E-mailadres
jeroen.bartelse@cultuur.nl

========================================

F. (Floris) van der Bas

F. (Floris) van der Bas

Functie
directeur Informatievoorziening Rijkswaterstaat Netwerken
Werkt bij
Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Adres
Postbus 5023
2600 GA DELFT
Telefoonnummer
+31887972915
E-mailadres
floris.vander.bas@rws.nl

==========================================

drs. R.D. (Rosemarie) Bastianen

drs. R.D. (Rosemarie) Bastianen

Functie
directeur Eenvoudig Beter
Werkt bij
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Adres
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG
Telefoonnummer
+31704561277
E-mailadres
Rosemarie.Bastianen@minienm.nl

=========================================

drs. N.M. (Nanou) Beekman

drs. N.M. (Nanou) Beekman

Functie
directeur Netwerkontwikkeling West-Nederland Noord
Werkt bij
Rijkswaterstaat
Adres
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
Telefoonnummer
+31(0)88 797 45 21
E-mailadres
nanou.beekman@rws.nl

================================

drs. W.P.M. (Winfried) Beekmans MPA

drs. W.P.M. (Winfried) Beekmans MPA

Functie
directeur Onderzoek Auditdienst Rijk
Werkt bij
Ministerie van Financiën
Adres
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 342 77 00
E-mailadres
w.p.m.beekmans@minfin.nl

=====================================

drs. M.C. (Marije) Beens

drs. M.C. (Marije) Beens

Functie
directeur en plaatsvervangend directeur-generaal Curatieve Zorg
Werkt bij
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Adres
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
Telefoonnummer
+31703406938
E-mailadres
marije.beens@minvws.nl

=================================

drs. H.J. (Hillie) Beentjes

drs. H.J. (Hillie) Beentjes

Functie
directeur Begrotingszaken / plv. directeur-generaal Rijksbegroting
Werkt bij
Ministerie van Financiën
Adres
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 342 73 28
E-mailadres
h.j.beentjes@minfin.nl

============================================

ir. J.L.P.M.G. (Jean Luc) Beguin

ir. J.L.P.M.G. (Jean Luc) Beguin

Functie
hoofdingenieur-directeur Grote Projecten en Onderhoud
Werkt bij
Rijkswaterstaat
Adres
Postbus 24057
3502 MB UTRECHT
Telefoonnummer
+31887973131
E-mailadres
jeanluc.beguin@rws.nl

==============================

mr. M.H.M. (Tiny) Beks

mr. M.H.M. (Tiny) Beks

Functie
directeur Vaktechniek
Werkt bij
Ministerie van Financiën
Adres
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

==============================

drs. A.J. (André) Belonje

drs. A.J. (André) Belonje

Functie
directeur Begroting & Beleidscontrol
Werkt bij
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Adres
Postbus 20901
2500 EC DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 456 72 95
E-mailadres
andre.belonje@minienm.nl

======================================

mr. A. (Aly) van Berckel - van de Langemheen MBA

mr. A. (Aly) van Berckel - van de Langemheen MBA

Functie
algemeen directeur Douane
Werkt bij
Ministerie van Financiën
Adres
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG
Telefoonnummer
+31 (0)88 - 151 51 27
E-mailadres
a.berckel@belastingdienst.nl

=========================================

pag. 1 t/m 3 Algemene Bestuursdienst