pag. 7 t/m 9 Algemene Bestuursdienst

mr. M.Tj. (Menno) Bouwes

mr. M.Tj. (Menno) Bouwes

Functie
hoofd sector Strafrecht en Sanctierecht
Werkt bij
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Adres
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 370 6637
E-mailadres
m.tj.bouwes@minvenj.nl

=============================

mr. J.J.G. (Anneke) Bovens

mr. J.J.G. (Anneke) Bovens

Functie
Algemeen secretaris/directeur Adviesraad Wetenschaps- en Technologiebeleid
Werkt bij
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Adres
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
E-mailadres
a.bovens@awti.nl

=================

ing. C. (Cees) Brandsen

ing. C. (Cees) Brandsen

Functie
hoofdingenieur-directeur Water, Verkeer en Leefomgeving
Werkt bij
Rijkswaterstaat
Adres
Postbus 2232
3500 GE UTRECHT
E-mailadres
cees.brandsen@rws.nl

======================

drs. J.M.G. (Joke) Brandt

drs. J.M.G. (Joke) Brandt

Functie
secretaris-generaal
Werkt bij
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Adres
Postbus 20061
2500 EB Den Haag
Telefoonnummer
+31 (0)70 348 5040
E-mailadres
sg@minbuza.nl

=========================

K.R. (Kor) Brandts MSc

K.R. (Kor) Brandts MSc

Functie
directeur Registers & Examens
Werkt bij
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Adres
Postbus 30155
9700 LG GRONINGEN
Telefoonnummer
+31(50)599 7036
E-mailadres
kor.brandts@duo.nl

===============================

drs. S. (Sven) Breedijk

drs. S. (Sven) Breedijk

Functie
directeur DG Belastingdienst
Werkt bij
Ministerie van FinanciŽn
Adres
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 342 87 51
E-mailadres
s.breedijk@minfin.nl

==============================

drs. C. (Chris) Breedveld

drs. C. (Chris) Breedveld

Functie
directeur Kabinet van de Koning
Werkt bij
Kabinet van de Koning
Adres
Postbus 20016
2500 EA DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 330 88 05

====================

drs. M.P.C. (Mark) Bressers

drs. M.P.C. (Mark) Bressers

Functie
directeur Regeldruk en ICT-beleid
Werkt bij
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Adres
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 379 81 10
E-mailadres
m.p.c.bressers@minez.nl

==================================

drs. M.A. (Marijke) van den Broek

drs. M.A. (Marijke) van den Broek

Functie
directeur Personeels-, Management- en Organisatieontwikkeling
Werkt bij
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Adres
Postbus 30132
2500 GC DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)88 072 53 50
E-mailadres
m.van.den.broek@dji.minjus.nl

===========================

J.F.C.J. (Hans) van den Broek

J.F.C.J. (Hans) van den Broek

Functie
directeur Communicatie
Werkt bij
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Adres
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 379 60 15
E-mailadres
h.vandenbroek@minez.nl

===========================

drs. M.E.T. (Marli) van den Broek

drs. M.E.T. (Marli) van den Broek

Functie
directeur Human Resources en Managementontwikkeling
Werkt bij
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Adres
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 456 71 60
E-mailadres
marli.vanden.broek@minienm.nl

========================

prof.dr. F.W.A. (Frans) Brom

prof.dr. F.W.A. (Frans) Brom

Functie
secretaris/directeur WRR
Werkt bij
Ministerie van Algemene Zaken
Adres
Postbus 20004
2500 EA DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 356 46 72
E-mailadres
brom@wrr.nl

===============================

Mr. C. (Christien) Bronda MPA

Mr. C. (Christien) Bronda MPA

Functie
directeur Participatie & Decentrale Voorzieningen
Werkt bij
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Adres
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Telefoonnummer
+31 (0)70 333 44 69
E-mailadres
cbronda@minszw.nl

=================

drs. S.M. (Sylvia) Bronmans MCM

drs. S.M. (Sylvia) Bronmans MCM

Functie
directeur Shared Service Center ICT BZK
Werkt bij
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Adres
Postbus 20906
2500 EX DEN HAAG
Telefoonnummer
088 371 01 00
E-mailadres
Sylvia.Bronmans@minbzk.nl

=======================

H.M. (Henk) Brons

H.M. (Henk) Brons

Functie
waarnemend directeur Koninkrijksrelaties, tevens vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, CuraÁao en Sint Maarten
Werkt bij
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Adres
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG
E-mailadres
henk.brons@minbzk.nl

=====================

dr. ir. F.J.J. (Frits) Brouwer

dr. ir. F.J.J. (Frits) Brouwer

Functie
directeur Nationale Databank Wegverkeersgegevens
Werkt bij
NDW - RWS [IenW]
Adres
Postbus 24016
3526 LA UTRECHT
Telefoonnummer
+31(0)30 280 66 83
E-mailadres
frits.brouwer@ndw.nu

===============================

drs. R.P. (Rob) van Brouwershaven

drs. R.P. (Rob) van Brouwershaven

Functie
directeur Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit
Werkt bij
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Adres
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 378 46 03
E-mailadres
r.p.vanbrouwershaven@minez.nl

==============================

ir. Y.L. (Yvonne) van der Brugge-Wolring

ir. Y.L. (Yvonne) van der Brugge-Wolring

Functie
algemeen directeur Logius
Werkt bij
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Adres
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG
Telefoonnummer
+31708887510
E-mailadres
yvonne.vander.brugge@logius.nl

==================================

dr. ir. M.J.P. (Marco) Brugmans

dr. ir. M.J.P. (Marco) Brugmans

Functie
bestuurslid
Werkt bij
Autoriteit voor Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
Adres
Postbus 16001
2500 BA DEN HAAG
E-mailadres
marco.brugmans@anvs.nl

================

mr. drs. M.P. (Martin) Bruinsma

mr. drs. M.P. (Martin) Bruinsma

Functie
directeur Bureau Secretaris-Generaal
Werkt bij
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Adres
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG
Telefoonnummer
06 - 48 10 00 89
E-mailadres
m.p.bruinsma@minvenj.nl

=========================

mr. B.C.M. (Bernadette) van Buchem

mr. B.C.M. (Bernadette) van Buchem

Functie
directeur Consumenten
Werkt bij
Autoriteit Consument en Markt
Adres
Postbus 16326
2500 BH DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 722 2311
E-mailadres
bernadette.van.buchem@acm.nl

==============================

drs. F. (Folkert) Buis

drs. F. (Folkert) Buis

Functie
directeur FinanciŽn & Control Defensie Materieel Organisatie
Werkt bij
Ministerie van Defensie
Adres
Postbus 90822
2509 LV DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 316 47 09
E-mailadres
f.buis@mindef.nl

==========================

drs. G.J. (Gert-Jan) Buitendijk

drs. G.J. (Gert-Jan) Buitendijk

Functie
directeur-generaal Werk
Werkt bij
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Adres
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAG
Telefoonnummer
+31703336056
E-mailadres
gbuitendijk@minszw.nl

==========================

drs. A.A. (Anke) Buiteveld

drs. A.A. (Anke) Buiteveld

Functie
directeur Internationaal Beleid
Werkt bij
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Adres
Postbus 16375
2500 BJ DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 412 23 85
E-mailadres
a.buiteveld@minocw.nl

============================

drs. C. (Kees) van der Burg

drs. C. (Kees) van der Burg

Functie
directeur-generaal Langdurige Zorg
Werkt bij
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Adres
Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 340 68 69
E-mailadres
c.vd.burg@minvws.nl

==============================

drs. M.M. (Renť) van der Burg

drs. M.M. (Renť) van der Burg

Functie
directeur Kernprocesssen EU en Klantcontact en Gegevens
Werkt bij
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Adres
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)592 33 28 16
E-mailadres
rene.vanderburg@rvo.nl

=========================

drs. M.R.P.M. (Maarten) Camps

drs. M.R.P.M. (Maarten) Camps

Functie
secretaris-generaal
Werkt bij
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Adres
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 379 61 01
E-mailadres
m.camps@minez.nl

==========================

drs. R.W.C. (Ruth) Clabbers

drs. R.W.C. (Ruth) Clabbers

Functie
directeur Wegen en Verkeersveiligheid
Werkt bij
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Adres
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG
Telefoonnummer
+31704566276
E-mailadres
ruth.clabbers@minienm.nl

==============================

A.C. (Agaath) Cleyndert

A.C. (Agaath) Cleyndert

Functie
ketenmanager Innen en Betalen
Werkt bij
Ministerie van FinanciŽn
Adres
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
E-mailadres
ac.cleyndert@belastingdienst.nl

==================================

Mr. M.E. (Thieu) Coffeng

Mr. M.E. (Thieu) Coffeng

Functie
plaatsvervangend directeur a.i./hoofd Bestuursondersteuning
Werkt bij
Nederlands Forensisch Instituut
Adres
Postbus 24044
2490 AA Den Haag
Telefoonnummer
+31 70 888 61 10
E-mailadres
m.e.coffeng@nfi.minvenj.nl

==================================

S.C. (Sandor) de Coninck

S.C. (Sandor) de Coninck

Functie
directeur CTO en CISO
Werkt bij
Rijkswaterstaat
Adres
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)88 797 29 68
E-mailadres
sandor.de.coninck@rws.nl

===========================

mr. G.E.A. (Gea) van Craaikamp

mr. G.E.A. (Gea) van Craaikamp

Functie
plv. secretaris-generaal
Werkt bij
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Adres
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
Telefoonnummer
+31 70 340 65 47
E-mailadres
ge.v.craaikamp@minvws.nl

==============================

drs. P.H.G.J. (Patrick) Cramers

drs. P.H.G.J. (Patrick) Cramers

Functie
secretaris / directeur Onderwijsraad
Werkt bij
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Adres
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag

===========================

mr. M.N. (Marcel) Cramwinckel

mr. M.N. (Marcel) Cramwinckel

Functie
programmadirecteur Herinrichting Governance Bedrijfsvoering Rijk BZK
Werkt bij
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Adres
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 370 30 82
E-mailadres
m.cramwinckel@inspectievenj.nl

============================

drs. A. (Annemieke) van Dam MPA

drs. A. (Annemieke) van Dam MPA

Functie
directeur Strategisch Uitvoeringsadvies IND
Werkt bij
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Adres
Postbus 5800
2280 HV RIJSWIJK ZH
E-mailadres
a.v.dam@ind.minvenj.nl

================================

mr. F.M. (Frederieke) Damme

mr. F.M. (Frederieke) Damme

Functie
directeur Bedrijfsvoering
Werkt bij
Ministerie van FinanciŽn
Adres
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

=================================

pag. 7 t/m 9 Algemene Bestuursdienst