pag. 43 t/m 45 Algemene Bestuursdienst

 

drs. A.E. (Arnold) van Vuuren

drs. A.E. (Arnold) van Vuuren

Functie
directeur Scheepvaart ILT
Werkt bij
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Adres
Postbus 16191
2500 BD DEN HAAG
Telefoonnummer
+31 70 456 46 78
E-mailadres
arnold.van.vuuren@ILenT.nl

==================================================

prof. dr. D.J. (DaniŽl) van Vuuren

prof. dr. D.J. (DaniŽl) van Vuuren

Functie
sectorhoofd Publieke FinanciŽn
Werkt bij
Centraal Planbureau
Adres
Postbus 80510
2508 GM DEN HAAG
Telefoonnummer
+31 70 338 33 67
E-mailadres
D.J.van.Vuuren@cpb.nl

=======================================

drs. D. (DaniŽl) Waagmeester MSc

drs. D. (DaniŽl) Waagmeester MSc

Functie
directeur Arbeidsmarkt en Sociaal-economische aangelegenheden
Werkt bij
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Adres
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAG

============================================

dr. ir. A.J. (Arie Jan) de Waard

dr. ir. A.J. (Arie Jan) de Waard

Functie
directeur Defensie Materieel Organisatie
Werkt bij
Ministerie van Defensie
Adres
Postbus 90822
2509 LV DEN HAAG
Telefoonnummer
+31703161543
E-mailadres
aj.d.waard@mindef.nl

==========================================

drs. P.M. (Pieter) Waasdorp

drs. P.M. (Pieter) Waasdorp

Functie
directeur Ondernemerschap
Werkt bij
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Adres
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 379 68 41
E-mailadres
p.m.waasdorp@minez.nl

============================================

drs. S.A.L. (Bas) Wakkerman RA MGA

drs. S.A.L. (Bas) Wakkerman RA MGA

Functie
onderzoeksdirecteur
Werkt bij
Algemene Rekenkamer
Adres
Postbus 20015
2500 EA Den Haag
Telefoonnummer
070 3424 243
E-mailadres
b.wakkerman@rekenkamer.nl

==========================================

ir. H.E. (Hans) Wanders

ir. H.E. (Hans) Wanders

Functie
directeur CIO Rijk
Werkt bij
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Adres
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 426 75 93
E-mailadres
Hans.E.Wanders@minbzk.nl

====================================

drs. A.J.F.M. (Ab) Warffemius

drs. A.J.F.M. (Ab) Warffemius

Functie
divisiedirecteur Individuele Zaken
Werkt bij
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Adres
Postbus 30132
2500 GC DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)88 072 53 45
E-mailadres
a.warffemius@dji.minjus.nl

======================================

D.M. (David) van Weel

D.M. (David) van Weel

Functie
raadadviseur Buitenlandse Zaken en Defensie
Werkt bij
Ministerie van Algemene Zaken
Adres
Postbus 20001
2500 EA DEN HAAG
Telefoonnummer
31(0)6 21 58 02 95
E-mailadres
d.vanweel@minaz.nl

=======================================

A. (Arnold) Weggeman

A. (Arnold) Weggeman

Functie
directeur Advisering
Werkt bij
Raad van State
Adres
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 426 45 18
E-mailadres
a.weggeman@raadvanstate.nl

=============================================

mr. drs. A.M. (Andrť) Weimar

mr. drs. A.M. (Andrť) Weimar

Functie
directeur Inkoop-, Facilitair en Huisvestingsbeleid Rijk
Werkt bij
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Adres
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 426 84 96
E-mailadres
andre.weimar@minbzk.nl

===========================================

mr. N.C. (Nicole) van der Wekken

mr. N.C. (Nicole) van der Wekken

Functie
directeur Bedrijfsvoering IND
Werkt bij
Ministerie van Justitie en Veiligheid, IND
Adres
Postbus 5800
2280 HV RIJSWIJK
E-mailadres
n.c.van.der.wekken@ind.minvenj.nl

=========================================

drs. O.F.J. (Olav) Welling

drs. O.F.J. (Olav) Welling

Functie
directeur Ambtenaar en Organisatie
Werkt bij
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Adres
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 4267408/ secr. 070426 6996
E-mailadres
olav.welling@minbzk.nl

==============================================

dr. E.M. (Nora) van der Wenden

dr. E.M. (Nora) van der Wenden

Functie
directeur Onderzoek en Wetenschapsbeleid
Werkt bij
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Adres
Postbus 16375
2500 BJ DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 412 22 88
E-mailadres
e.m.vanderwenden@minocw.nl

=====================================

drs. C. (Cornelis) van der Werf

drs. C. (Cornelis) van der Werf

Functie
directeur Directie I
Werkt bij
Algemene Rekenkamer
Adres
Postbus 20015
2500 EA DEN HAAG
Telefoonnummer
+31 (0)70 342 4344
E-mailadres
C.vanderWerf@rekenkamer.nl

=========================================

Mr. drs. K. (Klaas) Werkhorst

Mr. drs. K. (Klaas) Werkhorst

Functie
hoofd sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid
Werkt bij
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Adres
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Telefoonnummer
+31(0)70 370 75 75
E-mailadres
k.werkhorst@minvenj.nl

===========================================

mr. drs. J.L.M. (Jos) van Wesemael

mr. drs. J.L.M. (Jos) van Wesemael

Functie
Hoofddirecteur FinanciŽn, Management en Control
Werkt bij
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Adres
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 456 72 95
E-mailadres
jos.van.wesemael@minienm.nl

=============================================

drs. J.K. (Jasper) Wesseling

drs. J.K. (Jasper) Wesseling

Functie
directeur Algemene Fiscale Politiek tevens pDG Fiscale Zaken
Werkt bij
Ministerie van FinanciŽn
Adres
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG
Telefoonnummer
+31 (0)70 342 7914
E-mailadres
j.k.wesseling@minfin.nl

=============================================

W. (Wim) Westerbeek

W. (Wim) Westerbeek

Functie
hoofddirecteur DUO Bedrijfsvoering en plaatsvervangend DG
Werkt bij
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Adres
Postbus 30155
9700 LG GRONINGEN
Telefoonnummer
+31(0)50 599 81 39
E-mailadres
wim.westerbeek@duo.nl

===========================================

drs. B.E. (Birgitta) Westgren

drs. B.E. (Birgitta) Westgren

Functie
directeur Energiemarkt en Innovatie
Werkt bij
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Adres
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 379 64 71
E-mailadres
b.e.westgren@minez.nl

============================================

drs. K.M.A. (Karin) Weustink

drs. K.M.A. (Karin) Weustink

Functie
directeur Netwerkontwikkeling Zuid-Nederland
Werkt bij
Rijkswaterstaat
Adres
Postbus 25
6200 MA Maastricht
Telefoonnummer
+31887974308
E-mailadres
karin.weustink@rws.nl

==============================================

mr. L.J.S. (Lťon) Wever

mr. L.J.S. (Lťon) Wever

Functie
directeur Jeugd
Werkt bij
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Telefoonnummer
+31(0)70 340 54 40
E-mailadres
lj.wever@minvws.nl

===========================================

mr. P. (Perry) van der Weyden

mr. P. (Perry) van der Weyden

Functie
hoofdingenieur-directeur Centrale Informatievoorziening
Werkt bij
Rijkswaterstaat
Adres
Postbus 5023
2600 GA DELFT
Telefoonnummer
+31(0)15-2757514
E-mailadres
Perry.vander.Weyden@rws.nl

========================================

drs. P.W.M. (Paula) Wiegers

drs. P.W.M. (Paula) Wiegers

Functie
directeur Bedrijfsvoering
Werkt bij
Ministerie van Algemene Zaken
Adres
Postbus 20001
2500 EA DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 356 45 19
E-mailadres
p.wiegers@minaz.nl

===================================

R.C.E.H. (Renata) van der Wiel

R.C.E.H. (Renata) van der Wiel

Functie
interim-manager ABD Interim
Werkt bij
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Adres
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)6 481 358 81
E-mailadres
renata.wiel@minbzk.nl

================================

drs. W.W. (Walter) van Wijngaarden RC

drs. W.W. (Walter) van Wijngaarden RC

Functie
plv. directeur-generaal RIVM /Chief Financial Officer
Werkt bij
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Adres
Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)30 274 4719
E-mailadres
walter.van.wijngaarden@rivm.nl

=========================================

drs. C.G.A. (Charles) Wijnker

drs. C.G.A. (Charles) Wijnker

Functie
directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie, tevens plv. directeur-generaal Volksgezondheid
Werkt bij
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Adres
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
Telefoonnummer
+31(0)6 31 75 31 82
E-mailadres
cg.wijnker@minvws.nl

======================================

ir. H. (Herma) de Wilde

ir. H. (Herma) de Wilde

Functie
directeur Netwerkkwaliteit en Kaders
Werkt bij
Rijkswaterstaat
Adres
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)88 798 26 01
E-mailadres
herma.de.wilde@rws.nl

=======================================

J.M. (Jill) Wilkinson

J.M. (Jill) Wilkinson

Functie
kwartiermaker Landelijke Meldkamer Organisatie
Werkt bij
Politie
Adres
Postbus 17107
2502 CC DEN HAAG
Telefoonnummer
088 1699019 / secr:06 54736433
E-mailadres
jill.wilkinson@k-lmo.nl

================================================

J.J. (Johan) Wiltvank MPM

J.J. (Johan) Wiltvank MPM

Functie
directeur JustitiŽle Informatiedienst
Werkt bij
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Adres
Postbus 337
7600 AH ALMELO
E-mailadres
j.wiltvank@justid.nl

============================================

drs. M. (MichaŽl) van Wissen van Veen

drs. M. (MichaŽl) van Wissen van Veen

Functie
directeur Communicatie
Werkt bij
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Adres
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 456 71 19
E-mailadres
michael.van.wissen.van.veen@minienm.nl

============================================

E. (Eric) Withaar

E. (Eric) Withaar

Functie
directeur Bedrijfsvoering en Projectbeheersing
Werkt bij
Rijkswaterstaat
Adres
Postbus 20000
3502 LA UTRECHT
E-mailadres
eric.withaar@rws.nl

============================================

dr. ir. R.D. (Reinout) Woittiez

dr. ir. R.D. (Reinout) Woittiez

Functie
senior adviseur Justitie en Veiligheid
Werkt bij
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Adres
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
E-mailadres
r.woittiez@minvenj.nl

============================================

B. (Barbera) Wolfensberger

B. (Barbera) Wolfensberger

Functie
directeur-generaal Cultuur en Media
Werkt bij
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Adres
Postbus 16375
2500 BJ DEN HAAG
Telefoonnummer
+31 70 412 2838
E-mailadres
b.wolfensberger@minocw.nl

===============================================

ing. M.F. (Martijn) Wolthuis MPA

ing. M.F. (Martijn) Wolthuis MPA

Functie
directeur Bestuur en Bedrijfsvoering Rijksvastgoedbedrijf
Werkt bij
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Adres
Postbus 16700
2500 BS DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 424 61 57
E-mailadres
martijn.wolthuis@rijksoverheid.nl

==============================================

ir. A.N. (Anita) Wouters

ir. A.N. (Anita) Wouters

Functie
Project-directeur-generaal Groningen Bovengronds
Werkt bij
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Adres
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG

pag. 43 t/m 45 Algemene Bestuursdienst