pag. 40 t/m 42 Algemene Bestuursdienst

 

drs. A.J.M.A. (Angela) Uytdewilligen

drs. A.J.M.A. (Angela) Uytdewilligen

Functie
programmamanager Mensen met verward gedrag
Werkt bij
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Adres
Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG
E-mailadres
jm.uijtdewilligen@minvws.nl

================================================

J.P. (Joyce) Veekman

J.P. (Joyce) Veekman

Functie
directeur Communicatie
Werkt bij
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Adres
Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 340 60 10
E-mailadres
jp.veekman@minvws.nl

=========================================

T. (Ton) van der Veen

T. (Ton) van der Veen

Functie
directeur Bedrijfsvoering en Inkoop
Werkt bij
Rijkswaterstaat
Adres
Postbus 5023
2600 GA DELFT
Telefoonnummer
+31(0)15 275 75 81
E-mailadres
ton.vander.veen@rws.nl

====================================

drs. C. (Cees) van 't Veen

drs. C. (Cees) van 't Veen

Functie
secretaris/directeur van de Onderwijsraad a.i.
Werkt bij
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Adres
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
Telefoonnummer
+31(0)6 55 34 03 95
E-mailadres
c.vantveen@minocw.nl

=====================================

drs. T. (Tjeerd) Veenstra

drs. T. (Tjeerd) Veenstra

Functie
directeur Bedrijfsvoering
Werkt bij
Autoriteit Consument en Markt
Adres
Postbus 16326
2500 BH DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 722 28 89
E-mailadres
tjeerd.veenstra@acm.nl

===========================================

mr. J.G. (Anita) Vegter

mr. J.G. (Anita) Vegter

Functie
directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Werkt bij
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Adres
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Telefoonnummer
+31 (0)70 370 7143
E-mailadres
j.g.vegter@minvenj.nl

=========================================

drs. P.W.A. (Peter) Veld

drs. P.W.A. (Peter) Veld

Functie
Consultant ABDTOPConsult
Werkt bij
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Adres
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 426 68 56
E-mailadres
peter.veld@rijksoverheid.nl

===========================================

drs. J.J. (Jack) van de Velde MBA

drs. J.J. (Jack) van de Velde MBA

Functie
directeur Bedrijfsvoering en Projectbeheersing
Werkt bij
Rijkswaterstaat
Adres
Postbus 24044
3502 MB UTRECHT
Telefoonnummer
+31(0)6 31 00 19 01
E-mailadres
jack.vande.velde@rws.nl

=====================================

drs. F.J.M. (Frans) Vergossen

drs. F.J.M. (Frans) Vergossen

Functie
Interim-manager Onderzoek loket van de toekomst
Werkt bij
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Adres
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Telefoonnummer
+31(0)70 333 56 04
E-mailadres
fvergossen@minszw.nl

=========================================

mr. J.A.P. (Jan) Veringa

mr. J.A.P. (Jan) Veringa

Functie
directeur Wetgeving en Juridische Zaken
Werkt bij
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Adres
Postbus 16375
2500 BJ DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 412 26 92
E-mailadres
j.a.p.veringa@minocw.nl

===============================================

dr. E.K. (Ellen) Verolme

dr. E.K. (Ellen) Verolme

Functie
directeur
Werkt bij
Algemene Rekenkamer
Adres
Postbus 20015
2500 EA Den Haag

=========================================

J.J.F. (Friso) Versluijs

J.J.F. (Friso) Versluijs

Functie
directeur Juridische Zaken
Werkt bij
Ministerie van Defensie
Adres
Postbus 20701
2500 ES DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 318 70 79
E-mailadres
JJF.Versluijs@mindef.nl

========================================

drs. G. (Gert) Versluis

drs. G. (Gert) Versluis

Functie
hoofd van de vestiging van de Nederlandse Vertegenwoordiging op Sint Maarten
Werkt bij
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Telefoonnummer
+31(0)70 426 66 17
E-mailadres
gert.versluis@minbzk.nl

===================================

prof. dr. J.A. (Hans) Vijlbrief

prof. dr. J.A. (Hans) Vijlbrief

Functie
thesaurier-generaal
Werkt bij
Ministerie van FinanciŽn
Adres
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG
Telefoonnummer
+31 70 342 70 57
E-mailadres
j.a.vijlbrief@minfin.nl

=========================================

F.W. (Focco) Vijselaar

F.W. (Focco) Vijselaar

Functie
directeur Algemene Economische Politiek/Chief Economist
Werkt bij
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Adres
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 379 60 35
E-mailadres
f.w.vijselaar@minez.nl

=================================

Mr. M. (Iep) Visser

Mr. M. (Iep) Visser

Functie
directeur Justis
Werkt bij
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Adres
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Telefoonnummer
+ 31(0)70 370 61 71
E-mailadres
m.visser@minvenj.nl

======================================

mr. dr. R.K. (Rob) Visser

mr. dr. R.K. (Rob) Visser

Functie
secretaris
Werkt bij
Raad van State
Adres
Postbus 20019
2500 EA Den Haag
E-mailadres
secretaris@raadvanstate.nl

===========================================

ir. K. (Karin) Visser

ir. K. (Karin) Visser

Functie
hoofdingenieur-directeur Verkeer- en Watermanagement
Werkt bij
Rijkswaterstaat
Adres
Postbus 2232
3500 GE UTRECHT
Telefoonnummer
+31(0)88 797 32 47
E-mailadres
karin.visser@rws.nl

============================================

drs. E. (Ellen) Visser

drs. E. (Ellen) Visser

Functie
directeur Netwerkmanagement Zee en Delta
Werkt bij
Rijkswaterstaat
Adres
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)11 862 2410
E-mailadres
ellen.visser@rws.nl

===========================================

R.H. (Renger) Visser

R.H. (Renger) Visser

Functie
directeur directie Asiel en Bescherming
Werkt bij
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Adres
Postbus 5800
2280 HV RIJSWIJK
E-mailadres
rh.visser@ind.minvenj.nl

============================================

L.J. (Lourens) Visser

L.J. (Lourens) Visser

Functie
directeur Informatievoorziening
Werkt bij
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Adres
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG
Telefoonnummer
+31725340585

===========================================

drs. E.J. (Ernst) Vissers MSc

drs. E.J. (Ernst) Vissers MSc

Functie
directeur Bedrijfsvoering en Kennisinkoop
Werkt bij
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Adres
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
Telefoonnummer
+31(0)88 797 37 28
E-mailadres
ernstjan.vissers@rws.nl

=======================================

A.A. (Arie) van Vliet

A.A. (Arie) van Vliet

Functie
directeur Facilitair, Huisvesting en Inkoop
Werkt bij
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Adres
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 370 90 24
E-mailadres
a.v.vliet@dji.minjus.nl

============================================

J. (Hans) van der Vlist

J. (Hans) van der Vlist

Functie
algemeen directeur Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD)
Werkt bij
Ministerie van FinanciŽn
Adres
Postbus 19266
3501 DG UTRECHT
Telefoonnummer
+31(0)88 155 01 05
E-mailadres
j_van_der_vlist@belastingdienst.nl

===========================================

mr. J. (Hans) van der Vlist

mr. J. (Hans) van der Vlist

Functie
consultant ABDTOPConsult/waarnemend secretaris-generaal BZK
Werkt bij
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Adres
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG
Telefoonnummer
070 426 76 65
E-mailadres
hans.vlist@rijksoverheid.nl

=======================================

drs. J.C.W. (Hannie) Vlug

drs. J.C.W. (Hannie) Vlug

Functie
directeur Duurzaamheid
Werkt bij
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Adres
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)704569661
E-mailadres
Hannie.vlug@minienm.nl

==============================================

drs. M. (Monique) Vogelzang

drs. M. (Monique) Vogelzang

Functie
inspecteur-generaal van het Onderwijs
Werkt bij
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap - Inspectie van het Onderwijs
Adres
Postbus 2730
3500 GS UTRECHT
Telefoonnummer
+31(0)88 669 62 27
E-mailadres
m.vogelzang@owinsp.nl

=======================================

M. (Margriet) Vonno

M. (Margriet) Vonno

Functie
directeur Bestuursondersteuning
Werkt bij
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Adres
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 456 66 50
E-mailadres
margriet.vonno@minienm.nl

==============================================

drs. A.J.M. (Ben) Vork

drs. A.J.M. (Ben) Vork

Functie
directeur Bedrijfsvoering Inspectie Leefomgeving en Transport
Werkt bij
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Adres
Postbus 20906
2500 EX Den Haag
E-mailadres
ben.vork@ilent.nl

========================================

R.R. (Remco) de Vos

R.R. (Remco) de Vos

Functie
directeur FinanciŽn en Control
Werkt bij
Rijkswaterstaat
Adres
Postbus 20906
2500 EX Den Haag
Telefoonnummer
+31(0)6 29 04 25 13
E-mailadres
remco.de.vos@rws.nl

===================================

drs. M.Y. (Marjolein) Voslamber

drs. M.Y. (Marjolein) Voslamber

Functie
directeur Management Development Rijk tevens pDG voor de Algemene Bestuursdienst
Werkt bij
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Adres
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 426 73 36
E-mailadres
marjolein.voslamber@minbzk.nl

========================================

mr. drs. I.J. (Inge) Vossenaar MBA

mr. drs. I.J. (Inge) Vossenaar MBA

Functie
directeur Middelbaar Beroepsonderwijs
Werkt bij
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Adres
Postbus 16375
2500 BJ DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 412 31 44
E-mailadres
i.j.vossenaar@minocw.nl

==========================================

drs. W.J. (Helmer) Vossers

drs. W.J. (Helmer) Vossers

Functie
directeur Financieringen
Werkt bij
Ministerie van FinanciŽn - Generale Thesaurie
Adres
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 342 71 64
E-mailadres
w.j.vossers@minfin.nl

==================================

mr. E.J. (Bert) de Vries

mr. E.J. (Bert) de Vries

Functie
directeur programmadirectie Energie-uitdagingen 2020
Werkt bij
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Adres
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 379 61 14
E-mailadres
e.j.devries@minez.nl

======================================

drs. J.F. (Joke) de Vries

drs. J.F. (Joke) de Vries

Functie
waarnemend hoofdinspecteur Inspectie Jeugdzorg
Werkt bij
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Adres
Postbus 483
3500 AL UTRECHT

======================================================

drs. R. (Renť) Vrugt

drs. R. (Renť) Vrugt

Functie
directeur Omgeving, Communicatie en Strategie
Werkt bij
Rijkswaterstaat
Adres
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)88 797 00 68
E-mailadres
rene.vrugt@rws.nl

=====================================

pag. 40 t/m 42 Algemene Bestuursdienst