pag. 34 t/m 36 Algemene Bestuursdienst

 

mr. A.L.C. (Annelore) Roelofs

mr. A.L.C. (Annelore) Roelofs

Functie
Plaatsvervangend Hoofddirecteur Dienst JustitiŽle Inrichtingen
Werkt bij
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Adres
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)88 072 5810
E-mailadres
alc.roelofs@dji.minjus.nl

=========================================

mr. G.N. (Gerard) Roes

mr. G.N. (Gerard) Roes

Functie
buitengewoon adviseur (16 uur per week)
Telefoonnummer
070 426 41 27 (secretariaat)

============================================

drs. A.S. (Annette) Roeters

drs. A.S. (Annette) Roeters

Functie
algemeen directeur Raad voor de Kinderbescherming
Werkt bij
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Adres
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Telefoonnummer
+31(0)30 888 24 10
E-mailadres
a.roeters@rvdk.minvenj.nl

=========================================

H. (Harry) Roodbeen

H. (Harry) Roodbeen

Functie
directeur Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen
Werkt bij
Ministerie van FinanciŽn
Adres
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 342 86 46
E-mailadres
h.g.roodbeen@minfin.nl

======================================

mr. H.J.I.M. (Ric) de Rooij

mr. H.J.I.M. (Ric) de Rooij

Functie
plv. secretaris-generaal
Werkt bij
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Adres
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 379 89 86
E-mailadres
h.derooij@minez.nl

=====================================

drs. M.A.F.P. (Myriam) van Rooij MBA

drs. M.A.F.P. (Myriam) van Rooij MBA

Functie
directeur Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
Werkt bij
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Adres
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)30 220 63 36
E-mailadres
myriam.van.rooij@knmi.nl

============================================

drs. S.M. (Simone) Roos

drs. S.M. (Simone) Roos

Functie
directeur-generaal Overheidsorganisatie
Werkt bij
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Adres
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 426 72 27
E-mailadres
Simone.Roos@minbzk.nl

===================================

A.L.C. (Alfred) Roos

A.L.C. (Alfred) Roos

Functie
hoofd sector Staats- en Bestuursrecht
Werkt bij
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Adres
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 370 76 39
E-mailadres
a.roos@minvenj.nl

=====================================

ir. T. (Tjeerd) Roozendaal

ir. T. (Tjeerd) Roozendaal

Functie
hoofdingenieur-directeur (HID) Programma's, Projecten en Onderhoud
Werkt bij
Rijkswaterstaat
Adres
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
Telefoonnummer
+31 (0)88 797 3131
E-mailadres
tjeerd.roozendaal@rws.nl

========================================

drs. M.A. (Mark) Roscam Abbing

drs. M.A. (Mark) Roscam Abbing

Functie
directeur Samenleving en Integratie, tevens plv. DG
Werkt bij
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Adres
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAG
Telefoonnummer
+3170 333 4898
E-mailadres
mroscamabbing@minszw.nl

==========================================

W.A.J.M. (Willy) Rovers RA

W.A.J.M. (Willy) Rovers RA

Functie
hoofddirecteur Informatievoorziening
Werkt bij
Ministerie van FinanciŽn
Adres
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 342 87 29
E-mailadres
w.a.j.m.rovers@minfin.nl

=======================================

ir. H.A. (Hans) Ruijter

ir. H.A. (Hans) Ruijter

Functie
projectdirecteur
Werkt bij
Rijkswaterstaat
Adres
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
Telefoonnummer
+31 (0)88 797 35 75
E-mailadres
hans.ruijter@rws.nl

========================================

mr. M.A.H. (Marc) Salimans

mr. M.A.H. (Marc) Salimans

Functie
gedetacheerd: directeur Bedrijfsvoering BZ
Werkt bij
BZ-IenM
Telefoonnummer
+31(0)70 348 40 46
E-mailadres
marc.salimans@minbuza.nl

=================================

mr. W.F. (Wim) Saris MPA

mr. W.F. (Wim) Saris MPA

Functie
wnd. directeur-generaal Politie
Werkt bij
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Adres
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 370 38 22
E-mailadres
w.f.saris@minvenj.nl

======================================

mr. J.W. (Jan Willem) Schaper

mr. J.W. (Jan Willem) Schaper

Functie
directeur Politieel beleid en Taakuitvoering
Werkt bij
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Adres
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)703703822
E-mailadres
j.w.schaper@minvenj.nl

==========================================

drs. O.F. (Ciska) Scheidel

drs. O.F. (Ciska) Scheidel

Functie
directeur Publieke Gezondheid
Werkt bij
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Adres
Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG
Telefoonnummer
+31 (0)70 340 6883
E-mailadres
of.scheidel@minvws.nl

==========================================

drs. N.J.A. (Nancy) Scheijven

drs. N.J.A. (Nancy) Scheijven

Functie
directeur Scheepvaartverkeer- en Watermanagement
Werkt bij
Rijkswaterstaat
Adres
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
Telefoonnummer
06 51 35 64 72
E-mailadres
nancy.scheijven@rws.nl

=====================================

mr. N.Th. (Nanette) van Schelven

mr. N.Th. (Nanette) van Schelven

Functie
plv. hoofddirecteur IND, tevens directeur Juridische Zaken
Werkt bij
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Adres
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG
E-mailadres
nt.schelven@ind.minvenj.nl

==============================================

dr. E.C.M. (Els) van Schie

dr. E.C.M. (Els) van Schie

Functie
Domeindirecteur Milieu en Veiligheid
Werkt bij
RIVM
Adres
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
Telefoonnummer
+31(0)30 274 36 15
E-mailadres
els.van.schie@rivm.nl

======================================

mr. J. (Hanneke) Schipper-Spanninga

mr. J. (Hanneke) Schipper-Spanninga

Functie
directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving
Werkt bij
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Adres
Postbus 20011
2500 EH DEN HAAG
E-mailadres
hanneke.schipper@minbzk.nl

============================================

drs. H.W.M. (Dick) Schoof

drs. H.W.M. (Dick) Schoof

Functie
Nationaal CoŲrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Werkt bij
Ministerie van Justitie en Veiligheid / NCTV
Adres
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 751 5461
E-mailadres
h.w.m.schoof@nctv.minvenj.nl

========================================

ir. L.P. (Louis) Schouwstra

ir. L.P. (Louis) Schouwstra

Functie
hoofdingenieur-directeur Midden-Nederland
Werkt bij
Rijkswaterstaat
Adres
Postbus 24094
3502 MB Utrecht
E-mailadres
louis.schouwstra@rws.nl

=========================================

mr. drs. H.P. (HP) Schreinemachers

mr. drs. H.P. (HP) Schreinemachers

Functie
directeur Analyse en Strategie
Werkt bij
Ministerie van Justitie en Veiligheid / NCTV
Telefoonnummer
+31(0)70 751 54 18
E-mailadres
h.p.schreinemachers@nctv.minvenj.nl

=====================================

drs. S.A.E. (Stephan) Schrover

drs. S.A.E. (Stephan) Schrover

Functie
directeur-generaal Rijksvoorlichtingsdienst
Werkt bij
Ministerie van Algemene Zaken
Adres
Postbus 20001
2500 EA DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 356 41 13
E-mailadres
s.schrover@minaz.nl

==================================

F.C.M.A. (Frank) Schrover

F.C.M.A. (Frank) Schrover

Functie
algemeen directeur Corporate Dienst
Werkt bij
Rijkswaterstaat
Adres
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
Telefoonnummer
+31(0)88 797 12 71
E-mailadres
frank.schrover@rws.nl

=====================================

drs. J.W. (Hanneke) Schuiling

drs. J.W. (Hanneke) Schuiling

Functie
directeur-generaal Rijksbegroting
Werkt bij
Ministerie van FinanciŽn
Adres
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 342 73 06
E-mailadres
j.w.schuiling@minfin.nl

==============================

drs. J.H. (Hans) Schutte

drs. J.H. (Hans) Schutte

Functie
directeur-generaal Dienst Uitvoering Onderwijs
Werkt bij
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Adres
Postbus 30155
9700 LG GRONINGEN
Telefoonnummer
+31 (50) 599 9117
E-mailadres
hans.schutte@duo.nl

======================================

drs. H.E.M. (Rikie) Seerden

drs. H.E.M. (Rikie) Seerden

Functie
interim-manager bij de Inspectie afdeling Staf
Werkt bij
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Adres
Postbus 16375
2500 BJ DEN HAAG
E-mailadres
Rikie.Seerden@inholland.nl

========================================

drs. S.T. (Simon) Sibma

drs. S.T. (Simon) Sibma

Functie
algemeen directeur Centraal Justitieel Incassobureau
Werkt bij
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Adres
Postbus 1794
8901 CB LEEUWARDEN
Telefoonnummer
+31(0)58 234 22 99
E-mailadres
s.sibma@cjib.minjus.nl

===================================

prof. dr. J. (Jarig) van Sinderen

prof. dr. J. (Jarig) van Sinderen

Functie
Chief Economist Economisch Bureau
Werkt bij
Autoriteit Consument en Markt
Adres
Postbus 16326
2500 BH DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 722 20 80
E-mailadres
jarig.van.sinderen@acm.nl

==========================================

A. (Annemarie) Sipkes

A. (Annemarie) Sipkes

Functie
directeur Kennis
Werkt bij
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Adres
Postbus 16375
2500 BJ DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 412 27 72
E-mailadres
a.sipkes@minocw.nl

=========================================

drs. S.E.B. (Barbara) Siregar

drs. S.E.B. (Barbara) Siregar

Functie
directeur Erfgoedinspectie
Werkt bij
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Adres
Postbus 16478
2500 EL DEN HAAG
Telefoonnummer
31(0)70 412 40 18
E-mailadres
Siregar@erfgoedinspectie.nl

========================================

drs. D.L.M. (Donnť) Slangen

drs. D.L.M. (Donnť) Slangen

Functie
directeur Gebieden en projecten
Werkt bij
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Adres
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 456 14 83
E-mailadres
donne.slangen@minienm.nl

========================================

drs. J.H. (Jaap) Slootmaker RO

drs. J.H. (Jaap) Slootmaker RO

Functie
Chief Financial Officer Rijkswaterstaat
Werkt bij
Rijkswaterstaat
Adres
Postbus 20906
2500 EX DEN HAAG
Telefoonnummer
+31 88 7970078
E-mailadres
jaap.slootmaker@rws.nl

========================================

mr. drs. E. (Erica) Slump

mr. drs. E. (Erica) Slump

Functie
hoofdingenieur-directeur
Werkt bij
Rijkswaterstaat Noord-Nederland
Adres
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
E-mailadres
erica.slump@rws.nl

=========================================

drs. J.M.C. (Meindert) Smallenbroek

drs. J.M.C. (Meindert) Smallenbroek

Functie
directeur Energie en Omgeving
Werkt bij
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Adres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Telefoonnummer
+31(0)70 379 89 22
E-mailadres
m.smallenbroek@minez.nl

========================================

pag. 34 t/m 36 Algemene Bestuursdienst