pag. 31 t/m 33 Algemene Bestuursdienst

 

drs. L.M.C. (Lidewijde) Ongering

drs. L.M.C. (Lidewijde) Ongering

Functie
secretaris-generaal
Werkt bij
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Adres
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 456 73 00
E-mailadres
lidewijde.ongering@minienm.nl

==========================================

dr. A. (Antoon) Opperhuizen

dr. A. (Antoon) Opperhuizen

Functie
directeur Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering (BuRO)
Werkt bij
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit
Adres
Postbus 43006
3540 AA UTRECHT
Telefoonnummer
+31(0)88 223 30 16
E-mailadres
a.opperhuizen@nvwa.nl

====================================

mr. A. (Alida) Oppers

mr. A. (Alida) Oppers

Functie
directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs
Werkt bij
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Adres
Postbus 16375
2500 BJ DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 412 29 12
E-mailadres
a.oppers@minocw.nl

======================================

H.W.J. (Henk) Ovink

H.W.J. (Henk) Ovink

Functie
Watergezant
Werkt bij
Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Buitenlandze Zaken en Ontwikkelingssamenwerking en Economische Zaken en Klimaat
Adres
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG
Telefoonnummer
+31 (0)70 456 83 01 (via Kim Hamstra)
E-mailadres
Henk.ovink@minienm.nl

=====================================

drs. R.A.P. (Roger) Paas MBA

drs. R.A.P. (Roger) Paas MBA

Functie
directeur Huisvesting en Facilities
Werkt bij
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Adres
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Telefoonnummer
+3170370902
E-mailadres
r.a.p.paas@minvenj.nl

==============================

dr.ir. R. (Bob) Papenhuijzen

dr.ir. R. (Bob) Papenhuijzen

Functie
kwartiermaker Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO)
Werkt bij
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Adres
Postbus 96810
2509 JE DEN HAAG
Telefoonnummer
+31 (0)70 426 72 41

======================================

drs. D. (David) Pappie MBA

drs. D. (David) Pappie MBA

Functie
directeur Topsectoren en Industriebeleid
Werkt bij
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Adres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Telefoonnummer
+31(0)70 379 74 84
E-mailadres
d.pappie@minez.nl

=================================

dr. ir. H. (Harry) Paul MPA

dr. ir. H. (Harry) Paul MPA

Functie
kwartiermaker secretaris-generaal
Werkt bij
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Adres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Telefoonnummer
+31 (0) 70 379 8713
E-mailadres
h.paul@minlnv.nl

=====================================

drs.ing M.P.T. (Mario) Penzen MBA

drs.ing M.P.T. (Mario) Penzen MBA

Functie
directeur Bedrijfsvoering en Inkoop
Werkt bij
Rijkswaterstaat
Adres
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)88 797 15 02
E-mailadres
mario.penzen@rws.nl

===========================================

mr. R.M. (Ruud) Peters

mr. R.M. (Ruud) Peters

Functie
diensthoofd SSO Caribisch Nederland
 

=========================================

drs. B.A. (Barto) Piersma MPA

drs. B.A. (Barto) Piersma MPA

Functie
directeur Nationale Programma's
Werkt bij
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Adres
Postbus 8242
3503 RE UTRECHT
Telefoonnummer
+31(0)88 602 71 41
E-mailadres
barto.piersma@rvo.nl

========================================

drs. E.W.E. (Esther) Pijs

drs. E.W.E. (Esther) Pijs

Functie
directeur Regio
Werkt bij
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Adres
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 379 88 06
E-mailadres
e.pijs@minez.nl

==========================================

drs. M.E.C. (Thijs) van der Plas

drs. M.E.C. (Thijs) van der Plas

Functie
directeur-generaal Europese Samenwerking
Werkt bij
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Adres
Postbus 20061
2500 EB DEN HAAG
Telefoonnummer
+31 (0)70 348 6132
E-mailadres
matthijs-vander.Plas@minbuza.nl

======================================

drs. A.C. (Annelies) Pleyte

drs. A.C. (Annelies) Pleyte

Functie
directeur van de Directie Den Haag van de Nationaal CoŲrdinator Groningen
Werkt bij
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Adres
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 379 85 33
E-mailadres
A.Pleyte@nationaalcoordinatorgroningen.nl

=========================================

ir. S.J. (Sieben) Poel

ir. S.J. (Sieben) Poel

Functie
hoofdingenieur-directeur RWS West-Nederland Zuid
Werkt bij
Rijkswaterstaat
Adres
Postbus 556
3000 AN Rotterdam
E-mailadres
sieben.poel@rws.nl

=======================================

dr. mr. L. (Bart) van Poelgeest

dr. mr. L. (Bart) van Poelgeest

Functie
plv. secretaris-generaal
Werkt bij
Ministerie van Algemene Zaken
Adres
Postbus 20001
2500 EA DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 356 4413
E-mailadres
b.vanpoelgeest@minaz.nl

=========================================

J.F. (John) van de Poll RA

J.F. (John) van de Poll RA

Functie
lid ketenbureau Loonaangifteketen
Werkt bij
Ministerie van FinanciŽn
Adres
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

=======================================

mr. B.C. (Bert) Pont

mr. B.C. (Bert) Pont

Functie
directeur Bedrijfsvoering Zuid-Nederland
Werkt bij
Rijkswaterstaat
Adres
Postbus 25
6200 MA Maastricht
Telefoonnummer
+31 88 797 43 07
E-mailadres
bert.pont@rws.nl

============================================

drs. T.W.M. (Theo) Poolen

drs. T.W.M. (Theo) Poolen

Functie
directeur Kwaliteit Fiscaliteit en Accountancy
Werkt bij
Ministerie van FinanciŽn
Adres
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 342 81 61
E-mailadres
t.w.m.poolen@minfin.nl

======================================

mr. C. (Caroline) Postma

mr. C. (Caroline) Postma

Functie
directeur Mensen en Middelen
Werkt bij
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Inspectie SZW
Adres
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAG
Telefoonnummer
+31 (0)70 333 6777
E-mailadres
cpostma@inspectieszw.nl

============================================

mr. J. (Jacqueline) Prins MA

mr. J. (Jacqueline) Prins MA

Functie
directeur Emancipatie
Werkt bij
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Adres
Postbus 16375
2500 BJ DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 412 39 93
E-mailadres
j.prins@minocw.nl

=======================================

B.C.M. (Bas) Pulles

B.C.M. (Bas) Pulles

Functie
plv. ambassadeur in China
E-mailadres
bas.pulles@minbuza.nl

===========================================

prof. dr. K. (Kim) Putters

prof. dr. K. (Kim) Putters

Functie
directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
Werkt bij
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Adres
Postbus 16164
2500 BD DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)88 984 63 01 (directiesecretariaat)
E-mailadres
directiesecretariaatscp@scp.nl

===========================================

G.A.M. (Gerda) Quak RA

G.A.M. (Gerda) Quak RA

Functie
directeur Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel
Werkt bij
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Adres
Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 340 58 99
E-mailadres
ga.quak@minvws.nl

======================================

mr. H.D.N. (Herman) Quarles van Ufford

mr. H.D.N. (Herman) Quarles van Ufford

Functie
directeur Rijksvoorlichtingsdienst, tevens pDG
Werkt bij
Ministerie van Algemene Zaken
Adres
Postbus 20009
2500 EA DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 356 4115
E-mailadres
h.quarlesvanUfford@minaz.nl

============================================

drs. W. (Wouter) Raab

drs. W. (Wouter) Raab

Functie
directeur Inspectie der RijksfinanciŽn
Werkt bij
Ministerie van FinanciŽn
Adres
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 342 73 04
E-mailadres
w.raab@minfin.nl

===========================================

dr. M.T.M. (Marcel) van Raaij

dr. M.T.M. (Marcel) van Raaij

Functie
directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie
Werkt bij
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Adres
Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG
Telefoonnummer
+31 70 340 72 15
E-mailadres
mt.v.raaij@minvws.nl

==========================================

drs. J.H.W. (Astrid) Raaphorst

drs. J.H.W. (Astrid) Raaphorst

Functie
programmadirecteur LMO, C2000 en 112
Werkt bij
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Adres
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 370 39 22
E-mailadres
a.raaphorst@minvenj.nl

=======================================

drs. A.C.C. (Christiaan) Rebergen

drs. A.C.C. (Christiaan) Rebergen

Functie
directeur-generaal Internationale Samenwerking
Werkt bij
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Adres
Postbus 20061
2500 EB DEN HAAG
Telefoonnummer
+31 (0)70 348 6426
E-mailadres
christiaan.rebergen@minbuza.nl

============================================

P.F.M. (Peter) Reesink EMSD

P.F.M. (Peter) Reesink EMSD

Functie
hoofddirecteur Personeel
Werkt bij
Ministerie van Defensie
Adres
Postbus 20701
2500 ES DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 318 70 80

=======================================

drs. S. (Siebe) Riedstra

drs. S. (Siebe) Riedstra

Functie
secretaris-generaal
Werkt bij
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Adres
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 370 68 81
E-mailadres
siebe.riedstra@minvenj.nl

==========================================

mr. dr. C. (Kees) Riezebos

mr. dr. C. (Kees) Riezebos

Functie
directeur Migratiebeleid tevens pDG Vreemdelingenzaken
Werkt bij
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Adres
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)070 370 78 72
E-mailadres
c.riezebos@minvenj.nl

========================================

dr. ir. A.M.C. (Afke) van Rijn

dr. ir. A.M.C. (Afke) van Rijn

Functie
directeur Media en Creatieve Industrie
Werkt bij
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Adres
Postbus 16375
2500 BJ DEN HAAG
Telefoonnummer
+31704124293
E-mailadres
a.m.c.vanrijn@minocw.nl

===============================================

mr. E. (Ewald) Riks

mr. E. (Ewald) Riks

Functie
directeur Toezicht, Inspectie VenJ
Werkt bij
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Adres
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG
Telefoonnummer
+31703703048
E-mailadres
e.riks@inspectievenj.nl

=========================================

ir. J.G. (Jannita) Robberse

ir. J.G. (Jannita) Robberse

Functie
algemeen directeur Dienst Terugkeer & Vertrek
Werkt bij
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Adres
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG

=========================================

dr. T.J.A. (Theo) Roelandt

dr. T.J.A. (Theo) Roelandt

Functie
Chief Analist Bedrijfleven en Innovatie
Werkt bij
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Adres
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 379 78 20
E-mailadres
T.J.A.Roelandt@minez.nl

=======================================

pag. 31 t/m 33 Algemene Bestuursdienst