pag. 19 t/m 21 Algemene Bestuursdienst

 

drs. E.J. (Erik) den Hoedt

drs. E.J. (Erik) den Hoedt

Functie
directeur dienst Publiek en Communicatie
Werkt bij
Ministerie van Algemene Zaken
Adres
Postbus 20006
2500 EA DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 356 4818
E-mailadres
e.denhoedt@minaz.nl
==========================================
C.J.M. (Karin) van de Hoef-Reijnders MM

C.J.M. (Karin) van de Hoef-Reijnders MM

Functie
kwartiermaker/beoogd directeur SSO Organisatie en Personeel Belastingdienst
Werkt bij
Ministerie van FinanciŽn
Adres
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
E-mailadres
cjf.van.de.hoef-reijnders@belastingdienst.nl

=============================================

drs. F.A. (Feite) Hofman

drs. F.A. (Feite) Hofman

Functie
directeur Hoger Onderwijs en Studiefinancieringsbeleid, tevens pDG HBWE
Werkt bij
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Adres
Postbus 16375
2500 BJ DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 412 40 35
E-mailadres
f.a.hofman@minocw.nl

====================================

mr. drs. J.F.A. (Joost) van Hofwegen

mr. drs. J.F.A. (Joost) van Hofwegen

Functie
directeur
Werkt bij
Algemene Rekenkamer
Adres
Postbus 20015
2500 EA DEN HAAG

==========================================

drs. A.C. (Coen) Hogendoorn

drs. A.C. (Coen) Hogendoorn

Functie
directeur Algemene FinanciŽle en Economische Politiek
Werkt bij
Ministerie van FinanciŽn
Adres
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 342 70 52
E-mailadres
a.c.hogendoorn@minfin.nl

=========================

mr. dr. J.P. (Hans) Hoogeveen MPA

mr. dr. J.P. (Hans) Hoogeveen MPA

Functie
Ambassadeur / Permanente Vertegenwoordiger bij de Voedsel en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties
 

=============================

H.C. (Bert) van Hoorn MPA

H.C. (Bert) van Hoorn MPA

Functie
directeur Arbeidsmarktfraude en Opsporing
Werkt bij
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Adres
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAG
Telefoonnummer
+31880435227
E-mailadres
hvhoorn@inspectieszw.nl

=============================

mr. M. (Marianne) Hordijk

mr. M. (Marianne) Hordijk

Functie
secretaris Ministerraad
Werkt bij
Ministerie van Algemene Zaken
Adres
Postbus 20001
2500 EA DEN HAAG
E-mailadres
m.hordijk@minaz.nl

===================================

dr. A. (Albert) van der Horst

dr. A. (Albert) van der Horst

Functie
sectorhoofd Macro Analyse
Werkt bij
Centraal Planbureau
Adres
Postbus 80510
2508 GM DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 338 34 02
E-mailadres
a.van.der.horst@cpb.nl

========================================

mr. M.J. (Marja) Horstman

mr. M.J. (Marja) Horstman

Functie
plv. DG van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Werkt bij
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Adres
Postbus 20010
2500 EA DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 320 44 00

======================================

drs. P.H.A.M. (Paul) Huijts

drs. P.H.A.M. (Paul) Huijts

Functie
secretaris-generaal
Werkt bij
Ministerie van Algemene Zaken
Adres
Postbus 20001
2500 EA DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 356 44 14
E-mailadres
p.huijts@minaz.nl

========================

drs. ing. A.H. (Ton) Huisman

drs. ing. A.H. (Ton) Huisman

Functie
directeur Domeinen Roerende Zaken
Werkt bij
Ministerie van FinanciŽn
Adres
Postbus 9043
7300 GD APELDOORN
Telefoonnummer
+31(0)55 357 49 09
E-mailadres
t.huisman@domeinen.org

==========================================

dr. F.H. (Frederik) Huizinga

dr. F.H. (Frederik) Huizinga

Functie
sectorhoofd Fysieke omgeving
Werkt bij
Centraal Planbureau
Adres
Postbus 80510
2508 GM DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 338 33 74
E-mailadres
huizinga@cpb.nl

====================================

dr. N. (Noť) van Hulst

dr. N. (Noť) van Hulst

Functie
Permanent Vertegenwoordiger voor Nederland bij de OESO
Werkt bij
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Adres
Postbus 20016
2500 EB DEN HAAG
Telefoonnummer
+33 1 40 62 33 13
E-mailadres
noe.vanhulst@minbuza.nl

==================================

P. (Pablo) Hunnego

P. (Pablo) Hunnego

Functie
directeur FMHaaglanden
Werkt bij
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Adres
Postbus 16700
2500 BS DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(70) 311 8612
E-mailadres
Pablo.Hunnego@rijksoverheid.nl

================================

drs. N.H.J.M. (Nicole) Huppertz mpm

drs. N.H.J.M. (Nicole) Huppertz mpm

Functie
projectleider stroomlijning calamiteitentoezicht IGZ
Werkt bij
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Adres
Postbus 2680
3500 GR UTRECHT

==============================

drs. H.R. (Hugo) Hurts

drs. H.R. (Hugo) Hurts

Functie
directeur Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen/secretaris van het College
Werkt bij
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Adres
Postbus 8275
3503 RG Utrecht
Telefoonnummer
+31(0)88 224 80 00
E-mailadres
hr.hurts@cbg-meb.nl

========================================

mr. dr. G.M. (Gerry) ter Huurne

mr. dr. G.M. (Gerry) ter Huurne

Functie
hoofd sector Privaatrecht
Werkt bij
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Adres
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 370 76 39
E-mailadres
g.m.ter.huurne@minvenj.nl

========================================

drs. R.W. (Rob) Huyser

drs. R.W. (Rob) Huyser

Functie
directeur Luchtvaart
Werkt bij
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Adres
Postbus 20904
2500 EX DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 456 6480
E-mailadres
rob.huyser@minienm.nl

==================================

drs. A. (Arie) IJzerman MPA

drs. A. (Arie) IJzerman MPA

Functie
directeur Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding tevens plv. DG Rechtspleging en Rechtshandhaving
Werkt bij
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Adres
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG
E-mailadres
a.ijzerman@minvenj.nl

===========================

drs. J.T. (Jan) IJzerman MBA

drs. J.T. (Jan) IJzerman MBA

Functie
directeur Directe Belastingen
Werkt bij
Ministerie van FinanciŽn
Adres
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Telefoonnummer
+31(0)70 342 81 95
E-mailadres
j.t.ijzerman@minfin.nl

=======================================

drs. P.J.A. (Pieter) Idenburg

drs. P.J.A. (Pieter) Idenburg

Functie
kwartiermaker directeur Communicatie
Werkt bij
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Adres
Postbus 20401
2500 EX DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 333 44 88
E-mailadres
P.J.A.Idenburg@minlnv.nl

===========================================

M.H.G. (Rien) van Immerseel

M.H.G. (Rien) van Immerseel

Functie
directeur Bedrijfsvoering
Werkt bij
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Adres
Postbus 43006
3540 AA Utrecht
Telefoonnummer
+31(0)88 223 2927
E-mailadres
m.h.g.vanimmerseel@nvwa.nl

===================================

drs. J.A. (Johan) Jacobs

drs. J.A. (Johan) Jacobs

Functie
programmadirecteur Innovatie in mobiliteit
Werkt bij
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Adres
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG
E-mailadres
johan.jacobs@minienm.nl

=============================================

drs. I.M. (Irene) Jansen

drs. I.M. (Irene) Jansen

Functie
raadadviseur Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Werkt bij
Ministerie van Algemene Zaken
Adres
Postbus 20001
2500 EA DEN HAAG

========================

drs. D.J. (Dirk) Janssen

drs. D.J. (Dirk) Janssen

Functie
ambassadeur Panama
Standplaats
Panama stad
Werkt bij
Nederalndse ambassade
Telefoonnummer
+31(0)70 348 64 86
E-mailadres
dirk.janssen@minbuza.nl

=======================================

drs. A.H.M. (Andrť) de Jong

drs. A.H.M. (Andrť) de Jong

Functie
Consultant ABDTOPConsult
Werkt bij
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Adres
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)6 52 36 74 83
E-mailadres
andre.jong@rijksoverheid.nl

===============================

H. (Hans) de Jong

H. (Hans) de Jong

Functie
Implementatiemanager Rijksdienst Caribisch Nederland
Werkt bij
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Adres
Postbus 30132
2500 GC DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)88 072 5498
E-mailadres
hans.de.jong@dji.minjus.nl

===================================

drs. F.W. (Frank) Jongbloed

drs. F.W. (Frank) Jongbloed

Functie
directeur Finance
Werkt bij
Belastingdienst
Telefoonnummer
+31(0)6 55262779
E-mailadres
fw.jongbloed@belastingdienst.nl

======================================

drs. J.K. (JŁrgen) Jongkind RC

drs. J.K. (JŁrgen) Jongkind RC

Functie
directeur FinanciŽn Rijksvastgoedbedrijf/wnd. directeur Bestuur en Bedrijfsvoering
Werkt bij
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Adres
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG
Telefoonnummer
+31 88 115 80 02
E-mailadres
jurgen.jongkind@rijksoverheid.nl

===========================================

mr. A.M. (Annet) Jonk

mr. A.M. (Annet) Jonk

Functie
plv. directeur Mededinging en Consumenten
Werkt bij
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Adres
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG
Telefoonnummer
070 3796572/ 7926
E-mailadres
a.m.jonk@minez.nl

======================================

dr. A. (Arnold) Jonk

dr. A. (Arnold) Jonk

Functie
hoofdinspecteur Primair Onderwijs en Expertisecentra
Werkt bij
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Adres
Postbus 2725
3500 GS UTRECHT
Telefoonnummer
+31(0)88 669 65 08
E-mailadres
a.jonk@owinsp.nl

=====================================

drs. N. (Nelly) Kalfs

drs. N. (Nelly) Kalfs

Functie
hoofdingenieur-directeur Oost-Nederland
Werkt bij
Rijkswaterstaat
Adres
Postbus 9070
6800 ED Arnhem

====================================

drs. A.A.W. (Aginus) Kalis

drs. A.A.W. (Aginus) Kalis

Functie
projectdirecteur Relocatie
Werkt bij
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Adres
Postbus 16114
2500 BC DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 340 52 44
E-mailadres
aaw.kalis@minvws.nl

=====================================

drs. J. (Joeri) Kapteijns-Stiegelis

drs. J. (Joeri) Kapteijns-Stiegelis

Functie
directeur Regie Vreemdelingenzaken
Werkt bij
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Adres
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG
Telefoonnummer
+31 (0) 70 3707908
E-mailadres
j.kapteijns@minvenj.nl

=============================

drs. G.M. (Gerdine) Keijzer-Baldť

drs. G.M. (Gerdine) Keijzer-Baldť

Functie
directeur Dienst ICT Uitvoering
Werkt bij
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Adres
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG
E-mailadres
g.m.keijzer@dictu.nl

=============================

pag. 19 t/m 21 Algemene Bestuursdienst