De Groenen in Nijmegen met een persbericht


De Groenen . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

De Groenen

DE GROENEN

  Regio Gelderland
  Postbus 643                       tel: 024-3452585
  8500 AP Nijmegen                     Postgiro 7227882
  

Persbericht

  Nijmegen, 8 september 1998


Ook stoppen met het impregneren van hout
en verbrandden in Nijmeegse EPON-centrale


Kamervragen over gevolgen verbod houtshredderen door Raad van State

  De Eerste Kamerfractie van de fractie Regionalen/ De Groenen heeft minister Jan Pronk van VROM kamervragen gesteld over de mogelijke gevolgen van een opmerkelijke uitspraak van de Raad van State/ 's-Lands hoogste bestuursrechter besloot onlangs dat zeven Brabantse bedrijven voorlopig geen vergunning krijgen voor het vermalen van afvalhout. Dit naar aanleiding van een door het Ecologisch Kennis Centrum uit St. Oedenrode aangespannen procedure. Bij dat vermalen (shredderen) komen gevaarlijke, kankerverwekkende stoffen vrij als arseen, chroom VI en pentachloorfenol.

  Senator Bierman wil van de minister van VROM onder andere weten of hij de mening van de Raad van State deelt dat het shredderen (vermalen) van afvalhout uit milieu- en gezondheidsoptiek onverantwoord is. Hij vraagt om een algeheel verbod op het shredderen van afvalhout, zowel bij mobiele (verplaatsbare) als stationaire houtshredders.

  Het uitgevaardigde verbod op het houtshredderen is gebaseerd op een uitgebracht deskundigenadvies, waaruit blijkt dat onbehandeld en zwaar vervuild geïmpregneerd hout visueel niet te onderscheiden zijn. De senator van Regionalen/De Groenen wil dan ook weten of minister Pronk van plan is om al het afvalhout als gevaarlijk afval te bestempelen. Daarmee zou dan tevens een eind komen aan het verbranden van afvalhout in de Nijmeegse EPON-elektriciteitscentrale.

  Ten slotte vindt de fractie van Regionale/De Groenen in de Eerste Kamer dat nu eindelijk uitvoering gegeven moet worden aan een al tweemaal uitgesproken wens uit de meerderheid van de Tweede kamer. Zowel in 1991 als 1996 sprak deze zich in een motie uit voor een algeheel verbod op het impregneren van hout met arseen, chroom en koper houdende zogenaamde wolmanzouten.

  Voor info over dit persbericht:
  Jan van der Meer, fractiemedewerker Eerste Kamerfractie Regionale/De Groenen
  Tel.: 020-5270667

  Bijlage: Tekst van de schriftelijke vragen aan minister J. Pronk van VROM


  Het is zaak de Aardse bodem terug te geven aan de leefgemeenschap van mens en dierSDN-rubrieken
  Het is zaak de Aardse bodem terug te geven aan de leefgemeenschap van mens en dierPolitieke onderwerpen
  EKCEerdere Tweede Kamervragen van Hendriks
  EKCEcologisch Kennis Centrum met Milieu-onderwerpen
  Het is zaak de Aardse bodem terug te geven aan de leefgemeenschap van mens en dierSenator Bierman stelt vragen aan minister de Boer van VROM
  Het is zaak de Aardse bodem terug te geven aan de leefgemeenschap van mens en dierSenator Bierman stelt schriftelijke vragen aan minister dr. J. Pronk van VROM