Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Uitnodiging aan de Tweede Kamer om slachtoffers van rechterlijke vonnissen te eren net als die van MH17

Stel de Algemene Rekenkamer de vraag: Is het waar wat hier bewezen wordt? Tel. 070-3424344
Rechtzoekenden kunnen de corruptie in de rechtspraak tegengaan wanneer zij de volgende procedure volgen

Voedselbanken . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . Europese Groenen

Het gerechtshof in Leeuwarden eist naleving van Art. 162 Sv, maar Financiën wil er niks van weten !
De rechtbank in Alkmaar negeert art. 162 Sv en schendt de ambtseed en artikel 1 van de Grondwet !

Nationale Herdenking Zelfdodingen van 500 per jaar als gevolg van rechterlijke vonnissen

6 december 17:16
Arjan Gelder (Tel. 06 403 32 423)

Daarnaast weigert de Vereniging Nederlandse Gemeenten de informatie te delen met hun leden en is daarmee strafbaar volgens Art. 162 Sv, waarvan bij deze aangifte wordt gedaan.

De aangifte doe ik mede namens de politieke beweging WIL NU.
Document behorende bij aangifte tegen De Staat en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
E-mail: info@wilnu.nu 

Het fonds gestart in 1998 was bedoeld om de AOW uitkeringen vanaf 2025 te bestendigen.

Ieder jaar werd er geld in de pot gestopt, wat gecontroleerd werd door de Algemene Rekenkamer met een audit. Behalve het laatste jaar bestaat er geen verantwoording en is nergens te vinden waar het geld gebleven is. Reacties van ambtenaren en politici zijn boterzacht. Inmiddels, mede vanuit onze informatie, gebruikten diverse plaatselijke politieke partijen het als speerpunt voor de Gemeenteraadsverkiezingen. Hiermee kunnen bezuinigingen jaren lang worden opgevangen.
Met vriendelijke groeten,

Na onderzoek en via een WOB is duidelijk geworden dat de Nederlandse Staat schuldig bevonden moet worden betreffende grootschalige boekhoudfraude rond het per 1 januari 2012 opgeheven AOW fonds.


Onderbouwde documenten: Vele positieve reacties voor Nationale Herdenking Zelfdoding.

Voorzitter en oprichter WIL NU.

Website: www.wilnu.nu 
Weissenbruchstraat 16
Wil Nu Gelder Arjan
www.sdnl.nl/pdf/algemene-rekenkamer-verslag-2010-spaarfonds-aow.pdf 
www.sdnl.nl/pdf/saldo-spaarfonds-aow-2011.pdf 

  SDN-rubrieken
  Economische onderwerpen
  Geld, het DNA van de economie
  De euro-ramp treft ons allemaal!
  De banken houden zich zelf niet aan de renteregels
  Eurobankiers tegen leuke dingen voor de mensen
  Wetenschappelijke onderbouwing EMU ontbreekt
  Gebruiker euro moet tegen inflatie worden beschermd
  Voorspelling EMU-criteria door SDN uitgekomen
  Nederlandsche Bank moet reserves uitkeren aan Zalm
  Stichting Bankrente Terug wil rentediefstal van banken aanpakken
  Kamervragen die niet aan bod komen m.b.t. de EMU en het ABP-vermogen
  Kamervragen over de EMU over opwaardering van goudvoorraden en ABP-vermogen
  De euro komt er aan. De onzekerheid groeit en het gevaar voor inflatie en armoede
  Econoom Harry van Dalen: De euro brengt de pensioenfondsen voor- noch nadelen
  Het gaat slecht met de koers van de euro, 'n feit dat werd doodgezwegen
  Schadeclaim tegen de staat de Nederlanden wegens foute gulden-euro wissel
  Amsterdam Summit, Inflation is coming with the euro. If true so, then what ?
  The introduction of the euro will cause a wave of inflation
  Mars tegen armoede en werkloosheid vanuit alle landen van Europa voor Eurotop
  Europa is rijk ........ aan werkloosheid en armoede!
  Faxlijst van NIET-gestelde Kamervragen over de EMU-norm en het ABP-vermogen
  Staatsschuld hoeft nooit te worden afgelost, dat is zelfs onverstandig
  Groeiende geldberg baart Wellink van de Nederlandsche Bank zorgen
  Crisisdebat: MAS! Monetaire Alternatieve Systemen in de Balie te Amsterdam
  Private schuld in 2003 is anderhalf keer zo hoog als de staatsschuld. Niemand zegt wat !!
  Comparitiezitting Stichting Bankrente Terug versus ABN AMRO

  Terug naar het begin