Wouter Verbree en Joop Lewerissa bieden hun boek aan de Tweede Kamer aan

Een overzicht van fraude, meineed, corruptie, afdekken en boze opzet bij UWV

 

 

 

 

Er komt een zware strafaangifte bij politie tegen beŽdigde topfunctionarissen die bewijsbaar gefraudeerd hebben in tal van rechtszaken en bestuur : www.sdnl.nl/rietveld-aangiften.htm

 

De uitnodiging aan minister S. Dekker om de rechtsbescherming van de burger te waarborgen in vooral civiele zaken wanneer een burger moet opboksen tegen de overheid, een bank, verzekeraar, ministerie of multinationale die een zogenaamde schadeclaim indient waarbij van echt schade geen sprake is, maar alleen een claimcultuur van juristen wat bij TROS-RADAR voor het eerst aandacht kreeg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid                           Huizen, 18 januari 2019

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming

Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag

 

Minister Dekker van Rechtsbescherming bij Ministerie Justitie en Veiligheid

 

 UITNODIGING

Geachte minister.

Ik spreek u aan op uw politieke verantwoordelijkheid voor de gang van zaken binnen de rechtspleging. Zoals u ongetwijfeld vanuit vele kanten hebt gehoord onthullen slachtoffers van dwalende rechtspraak naar de media, de Tweede Kamer, beŽdigde topambtenaren in het hele land onfrisse zaken die de rechtsgang voor de burger ernstig belemmeren; en zelfs compleet frustreren.

Op 6 februari is een rechtszaak aanhangig gemaakt door het Algemeen Nederlands Persbureau ANP van CEO John de Mol tegen de kleine stichting Sociale Databank Nederland, wegens vermeende inbreuk op het auteursrecht op fotoís in een persbericht of overgenomen vanaf televisie op de website plaatste, zonder een licentie te betalen van het ANP. Geen enkele burger hoeft dat te betalen, dus ook niet de SDN.

IK verlang van u dat ook u aanwezig zult zijn op die zitting, omdat in deze civiele zaak tientallen frauduleuze rechtsplegingen uitgevoerd door rechtbanken en Gerechtshoven die bewijsbaar zijn aan de orde komen. Dit mede vanwege schending van de zorgplicht door rechters, raadsheren, officieren van Justitie en deurwaarders m.b.t. de gevolgen van vonnissen en executie daarvan door deurwaarders die jaarlijks leiden tot ca. 500 zelfdodingen. De overheid is zonder twijfel medeverantwoordelijk voor die dodelijke slachtoffers met grove nalatigheid en schending van de zorgplicht van overheidsinstanties en personeel.

Bijgaand de oproep ook aan u om aanwezig te zijn bij de kantonrechter op 6 februari 2019, gaarne overleg hierover.

 

Rob Brockhus (redacteur SDNL)

Westkade 227, 1273 RJ Huizen

Tel.: 035-5268153

Mail: sdn@planet.nl en Website: www.sdnl.nl

Tot nu toe zwijgen alle Kamerleden, en journalisten over wat massaal bewijsbaar is in de rechtspleging en de ca. 500 dodelijke slachtoffers per jaar als gevolg van de executie van vonnissen. Heb je opmerkingen of aanbevelingen? Laat wat van je horen, liefst eerst per telefoon 035-5244142.

Dag allemaal, over de onderstaande brief aan Fleur Agema, die ook gestuurd is naar alle fractievoorzitters, heb ik nog geen enkele reactie ontvangen. Ook niet van Fleur. Zoals jullie wel weten is de inbreng van een burger die niet tot de incrowd van een partij behoort taboe gebleken.

Zoals jullie ook kunnen weten heb ik nu ruzie met John de Mol, o.a. eigenaar en CEO van Talpa, ANP en Veronica. Wat velen nog niet weten, en John de Mol zelf ook niet, is dat hij met mij al op 4 december 2002 in de clinch lag over de inspraak van de burger in het parlement, wat hij weigerde als programma te produceren voor televisie. Hij reageerde toen nors met afwijzing van echte democratie, gebaseerd op eerlijke journalistiek. Inmiddels weet iedereen dat alleen het private ANP probeert de magistratuur en de elite van de overheid ten dienste te zijn, door als enige aanvallen te doen op klokkenluider-websites zoals die van de SDN en Martin Vrijland.

De overheid, justitie, politici en beŽdigde topambtenaren hebben groot belang bij het censureren van ongewenste onthullingen van soms ook bij Zembla en Nieuwsuur. Zie daarvoor Bas Haan die bij Nieuwsuur vanaf 31 minuten publiek maakte. Echt blij zijn ze bij de elite niet, omdat het de schimmige praktijken in het landsbestuur aan de oppervlakte brengt en dat is hoogst ongewenst. Neem alleen maar de moord op die journalist in Turkije. Mij gaat het om de dodelijke gevolgen van de Nederlandse rechtspraak waarvoor ik de vicevoorzitter van de Raad voor de Rechtspraak het voorstel deed om zich vrijwillig te laten ďgijzelenĒ op een geheim adres. Dit om de censuur die John de Mol met zijn ANP kennelijk toepast op frauduleuze zaken, zoals die bij de rechterlijke macht bewijsbaar zijn, om daarmee de openbaarheid in de media af te dwingen over schending van de zorgplicht van zowel de magistratuur als de massamedia m.b.t. de zelfdodingen van burgers, die na een vonnis tot suÔcide overgaan om te ontsnappen aan de terreur van het rechtssysteem, inclusief de advocatuur die in het belang van een cliŽnt  mag liegen, demoniseren en zaken vervalsen in de rechtszaal.

Zoals jullie zien staat er in de brief van de rechtbank dat ik als woordvoerder voor de Stichting Sociale Databank Nederland om uitstel kan verzoeken, wat ik zeker zal doen. Waarom? Om de voor de hand liggende reden, voor elke burger zoveel mogelijk weerstand op te bouwen tegen deze vorm van censuur en afpersing door het ANP, met als eigenaar/bestuursvoorzitter (CEO) John de Mol met zijn onzinnige claims van schending van auteursrecht van alleen een foto van 18 jaar geleden in een openbaar persbericht. Dus niet op het echte werk van een bericht maar alleen van een afbeelding of foto die met een druk op de knop van de camera [per minuut 20) fotoís kan nemen en die digitaal verwerken.

Ik sta als kleine David tegenover de grote Goliath van het grootkapitaal met onwerkzame wetgeving vanwege artikel 120 in de Grondwet

Ik sta net als die chinees op het plein van de Hemelse Vrede tegenover de tank van de ultieme macht van toedeling van rechtspraak met invloed van het grootkapitaal. (Zembla)

Ook rechters hebben een zorgplicht gebaseerd op het niet te ontwijken artikel 162 Sv als kennisdrager van strafbare feiten, gepleegd door derden. Dat staat los van hun functie in de rechtspraak

De zorgplicht geldt voor alle maatschappelijke instanties inzake hun invloed op democratie en welzijn van de bevolking, met name de censuur op de zelfdoding na vonnis.

De ambtseed verplicht een beŽdigde overheidsdienaar om integer te zijn en de wet te respecteren in bestuurlijk en ambtelijk functioneren, naast de rechterlijke vrijstelling van art. 120 in de Grondwet m.b.t. het vormen van een oordeel bij het uitspreken van een vonnis, beschikking, arrest of besluit.

Art. 162 Strafvordering is wettelijk dwingend ook voor een beŽdigde functionaris in welke hoedanigheid dan ook, om als kennisdrager van strafbare feiten daarvan aangifte te doen bij Justitie of politie.

De rechter wordt en is op de hoogte gebracht van een groot aantal gevallen van onwettige rechtspraak zoals in de bijlage is aangegeven: www.sdnl.nl/instructie.pdf.

Videoís: Er zijn honderden videoís over het disfunctioneren van de rechtspraak. Wat de vicevoorzitter van de Raad voor de Rechtspraak noopte om geen antwoord te geven op de vraag die elke rechter of raadsheer in een rechtszaak kan worden gesteld: Bent u integer?

Er zijn plenty getuigen van schandelijke rechtspleging die tot nu toe vanwege het taboe en de instructie van bovenaf niet in de media, en niet in de politiek worden en mogen worden gesteld. Ook het WODC zwijgt over wat men daar weet. Zie: Ruud Rietveld, Wim Visser, Nico van den Ham, Gonnie Akkermans, Joe Eustatia, Karel de Werd, Ad van Rooij, enz.

Ondersteuners van het initiatief om mr. C.H.W.M. Sterk van de Raad voor de Rechtspraak te verzoeken zich vrijwillig te laten gijzelen om openbaarheid af te dwingen. Zie hier.

Het boek over fraude en criminaliteit binnen het UWV: Zie: Bewijs van Fraude bij het UWV.

 

Dr. Joe Eustatia fulmineert tegen zwijgen over zwendel in de rechtspleging bij Nieuwsuur.

Gonnie Akkermans vecht ook al jaren tegen corruptie in de rechtspleging: Zie: VVIJ.

Prof.dr.ir. A.F.P. van Putten Van Putten publiceer veel over mankementen in het recht.

Jan Parmentier doet veel onderzoek naar corruptie binnen  de rechtspraak.

Jordi Swartz wint de zaak voor de rechter over het onverplicht zijn van de zorgpremie.

Media: hier ligt de sleutel tot sanering van het doodzieke rechtsbedrijf, want dat is het helaas, Geld!

Tweede Kamer: de heer Bosma van de PVV sloeg de spijker op de kop: https://youtu.be/Mr2aH65Osec.

De rechtszitting van de Sociale Databank Nederland versus het ANP in Almere.

Tros Opgelicht openbaarde gezwendel in de advocatuur welke uitzending is verdwenen.

Kamerzetel 151 geeft de burger inspraak in het parlement, maar wordt nog geweigerd.

John de Mol wilde in 2002 geen democratie en vrije pers: https://www.youtube.com/watch?v=Ag7yhexjK4Q.

Bescherming anderen, want honderdduizenden schenden per dag het copyright van het ANP en anderen.

Want 100.000 schendingen worden dagelijks gepleegd door burger die een artikel overnemen.

Een mogelijke oplossing voor de ANP-claims vindt u in de Proforma rechtszitting.

 

De conclusies over de onrechtmatigheid van de claims van het ANP.

 

Vraag de rechter wie hij/zij is: naam.

Vraag aan de rechter bent u integer, zoals dat is gevraagd aan mr. Sterk en de rechter in Almere.

Bewijs van rechterlijke fraude over bijvoorbeeld die van de Bollenboeren van 200 miljoen.

Aanbieden daarvan op document van ca. 20 corrupte rechtszaken.

Eis van de rechter om kleur te bekennen m.b.t. integriteit.

En de consequentie daarvan om Art. 162 Sv te respecteren met een aangifte.

Dan mijn naam te geven als bevoegd woordvoerder van de SDN.

Controleren van het bijbanenregister dat verplicht aanwezig moet zijn om belangenverstrengeling te kunnen vaststellen en de rechter ook na de zitting te kunnen wraken bij het ontbreken van het register, of dat zijn of haar nevenfuncties conflicteren met de functie van rechter of raadsheer. Het begrip edelachtbare kan alleen worden gehanteerd wanneer een rechter bewijsbaar integer is, en niet zoals in ca. 20 zaken de rechters of raadsheren de rechtsgang onrechtmatig uitoefenen

 

Dag Fleur, de vragen zijn goed, maar de oplossing wordt nog steeds genegeerd. Dit is een uitgelezen kans om de gezondheidszorg uit de commerciŽle privatisering te halen, en alle idiote kosten van de verzekeraars terug te sluizen naar de feitelijke zorg met het Nationaal Zorgfonds.

Wie durft het aan om de juiste vragen te stellen?  Een tweede aspect wat zwaar taboe is in de media en in de politiek, is de corruptie binnen de rechtspraak waarover een petitie is toegezonden aan alle Kamerleden, waarop ook nu weer niemand het lef had om daarop te reageren of vragen te stellen. Ik snap het heus wel, maar ik pik het niet dat jullie wegkijken van dit dodelijke maatschappelijke probleem. Jullie krijgen een brochure over de dodelijke zwendel van het UWV met bewijs van overheidscriminaliteit. Hoe zit het met jullie ambtseed? En de Grondwet? De Mensenrechten? En de stem van het volk in een democratie die feitelijk niet bestaat met artikel 120 in de Grondwet en negeren door beŽdigde functionarissen bij de overheid en in de politiek, met het wegkijken m.b.t. Artikel 162 Strafvordering? Zie: Pikmeer-arresten!

Ik stuur elk Kamerlid persoonlijk deze mail toe (veel werk). Niet als wraak op jullie grove nalatigheid, want dat heeft geen zin, maar om te herinneren aan jullie ambtseed om individueel te functioneren als volksvertegenwoordiger wat compleet los staat van de partij waaraan jij jouw zetel plus emolumenten te danken hebt. Respect moet je verdienen!

Jammer dat de SP en ook PVV niet de kans grijpen om het Nationaal Zorgfonds onmiddellijk in werking te laten treden met financiering van de overheid. Ik heb de SP gebeld met dit voorstel. Je hoort natuurlijk weer niks, omdat de kloof tussen ons en de politici oceaan breed blijkt te zijn.

Vanmorgen heb ik de secretaresse van Pieter Omtzigt gebeld met mijn vraag: ďWanneer een Kamerlid het aandurft om de corruptie binnen de rechtspraak aan de orde te stellenĒ. Dit met verwijzing naar de petitie en het verzoek om door Pieter Omtzigt persoonlijk te worden teruggebeld voor overleg. Nog niks gehoord. Daarom vraag ik slachtoffers van corrupte rechtspleging om ook die vraag te stellen aan de secretaresse van Pieter Omtzigt (CDA). Wouter Verbree, Wim Visser, Jan Parmentier, Gonnie Hoffs en Ruud Rietveld deden dit al op mij verzoek. Van prof. Anton van Putten heb ik nog geen bevestiging van zijn gesprek met de secretaresse. Als het goed is komt vandaag het boek/ brochure klaar over het gezwendel binnen het UWV. Wanner jullie die ik aanschrijf ook de vraag stellen aan haar als belangstellende burger of als slachtoffer van juristerij, laat dat dan weten.

M.v.g.

 

Rob Brockhus (redacteur SDNL)

Westkade 227

1273 RJ Huizen

Tel.: 035-5268153

Mail: sdn@planet.nl

Web: www.sdnl.nl